Xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn mới

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

- Chủ Nhật, 08/01/2023, 06:40 - Chia sẻ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, năm 2023, thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Thu ngân sách đạt 106,8% dự toán

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải thông tin, năm 2022, kinh tế - xã hội của Thủ đô đã phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch) với một số kết quả nổi bật.

Hà Nội sẽ tập trung, thực hiện bốn nhiệm vụ trong tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023
Hà Nội sẽ tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023

Trong đó, thành phố đã triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch, hỗ trợ trên 1.400 hộ thoát nghèo; thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền trên 13.000 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, kinh tế phục hồi nhanh, các cân đối lớn được bảo đảm. GRDP phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, quý sau tăng cao hơn quý trước; cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%. Cân đối thu - chi ngân sách được bảo đảm: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 100.567 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản được kiểm soát, dự kiến trung bình cả năm 2022 dưới 4%...

Bốn nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ tập trung, thực hiện bốn nhiệm vụ trong tâm.

Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững.

Thứ hai, tập trung thực hiện hiệu quả việc tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm chọn chuyển đổi số là động lực phát triển; phát triển các mô hình kinh tế mới; đẩy mạnh các hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Quản lý, điều hành ngân sách chủ động, tích cực và giữ vững cân đối ngân sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngân sách. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công và thực hiện hiệu quả Kế hoạch nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực tài chính - ngân sách (như công tác quản lý tài sản công, công tác quyết toán dự án hoàn thành...) và tiếp tục đề xuất phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023, thành phố Hà Nội mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, ủng hộ thành phố trong quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15- NQ/TƯ ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 tiếp tục khó khăn, Bộ Tài chính sớm xem xét, báo cáo Chính phủ có hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc quản lý thu, chi liên quan đến quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước không phải mục đích để ở. Bộ Tài chính quan tâm, báo cáo Chính phủ sớm ban hành quyết định thay thế Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 12.5.2010 về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất; để các địa phương được chủ động, linh hoạt trong việc ứng vốn quỹ phát triển đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, trong đó bao gồm cả các dự án đầu tư công.

UBND thành phố đề nghị Bộ Tài chính có cơ chế phân cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin tài chính - ngân sách cho các địa phương nhằm tạo sự liên thông, thống nhất và thuận lợi trong việc khai thác thông tin, kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách. Trong thời gian tới, khi triển khai kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành tài chính, Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, ủng hộ và giao thành phố Hà Nội là địa phương được thí điểm triển khai.

Anh Lương