Tăng cường công tác phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển

- Thứ Năm, 25/05/2023, 17:43 - Chia sẻ

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Cảnh sát biển ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn -0
Lễ ký kết giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 3 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thu nhận trao đổi thông tin và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn; báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi xét thấy tình huống vượt quá khả năng của các bên; thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển trách nhiệm.

Khi có tai nạn, sự cố xảy ra, các bên phải thông báo kịp thời cho nhau, cùng thống nhất kế hoạch sử dụng phương tiện, lực lượng, phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và khả năng của mỗi bên.

Trong tình huống khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn thì hai bên có thể trao đổi trực tiếp bằng điện thoại, gửi văn bản sau.

Hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao công tác chuyên môn; phối hợp tuyên truyền tới bà con ngư dân, các chủ tàu và người đi biển nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn sinh mạng, phương tiện trong các hoạt động hàng hải, hoạt động khác diễn ra trên biển.

Cảnh sát biển ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn -0
Công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển

Những năm qua, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định rõ vị trí, nhiệm vụ trong công tác phối hợp  tìm kiếm cứu nạn trên biển; duy trì nghiêm công tác thường trực thông tin; luyện tập các phương án tìm kiếm cứu nạn...

Năm 2014 đến nay, hai bên trao đổi, tiếp nhận 878 thông tin tìm kiếm cứu nạn; kịp thời phối hợp, tham gia tìm kiếm cứu nạn 704 vụ, cứu được 2.707 người; cứu kéo và hỗ trợ 827 phương tiện.

Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với sự cố môi trường biển và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn trên biển, giảm thiệt hại về người và tài sản cho những người đi biển, đặc biệt là bà con ngư dân.

Thạc Hiếu
#