TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

Siết chặt công tác bảo vệ môi trường

- 05:38, 24/06/2022

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, đơn vị sẽ thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Không phát sinh “điểm nóng” về môi trường

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tập trung thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; đồng thời, triển khai thường xuyên, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường nên đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Theo đó, hiện nay mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh đã được hoàn thiện với đầy đủ các thành phần môi trường. Công tác quan trắc các thành phần môi trường được thực hiện và hoàn thành theo khối lượng công việc đã được phê duyệt, kịp thời phản ánh chất lượng môi trường để các cấp chính quyền ra quyết định quản lý, công khai cảnh báo cộng đồng về chất lượng môi trường để có những biện pháp thích ứng phù hợp.

Mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh đã được hoàn thiện. Nguồn: ITN
Mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh đã được hoàn thiện. Nguồn: ITN

Đồng Nai cũng đã cơ bản kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước thải từ các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các khu vực thường xuyên có khiếu nại của cử tri. Trên địa bàn tỉnh đã thiết lập được 5 trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động, 2 trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định và 1 xe quan trắc môi trường không khí tự động di động. Hàng năm, Sở còn phối hợp Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị quan trắc môi trường để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu về đo lường đối với thiết bị quan trắc.

Đồng thời, tiếp tục giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp có lưu lượng nước thải lớn khẩn trương thực hiện đầu tư, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở để theo dõi, giám sát. Cùng với đó, phối hợp thực hiện giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và kịp thời có văn bản thông báo để chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp xử lý chất thải chưa đạt yêu cầu hoặc thực hiện chưa đúng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đối với việc giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh, trường hợp các khu vực có kết quả quan trắc vượt quy chuẩn quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan và doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn thực hiện biện pháp xử lý nhằm kiểm soát ô nhiễm. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh không phát sinh “điểm nóng” về môi trường.

Ngoài ra, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường với các hình thức đa dạng và phong phú đã thu hút sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp. Qua các chương trình truyền thông về môi trường, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân.

Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, sẽ tập trung hoàn thành việc xây dựng Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn và các nội dung mới theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; cũng như rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường do HĐND, UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp để đề xuất bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phù hợp với các quy định mới.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Đồng Nai nhằm đánh giá công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính; kiểm kê phát thải; mô hình hóa chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh trên cơ sở những kịch bản phát triển kinh tế, qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quy hoạch các điểm trung chuyển và tập kết chất thải rắn bảo đảm các điều kiện về vệ sinh môi trường.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường năm 2022 theo Chương trình liên tịch hành động bảo vệ môi trường đã được ký kết. Đặc biệt, Đồng Nai tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế để được hỗ trợ các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường; thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm ra môi trường.

Vân Phi