Sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tại Bà Rịa – Vũng Tàu

- Thứ Tư, 20/09/2023, 11:12 - Chia sẻ

Giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thực hiện sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình. Trong đó, thoái vốn Nhà nước tại 7 doanh nghiệp, giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Rà soát xử lý các dự án chậm triển khai
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh có 14 DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước đang hoạt động, 2 doanh nghiệp ngừng hoạt động 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến cuối tháng 8/2023, trên địa bàn tỉnh có 16 Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Trong đó, có 14 doanh nghiệp đang hoạt động, 2 doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang thực hiện thủ tục giải thể. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong 8 tháng đầu năm 2023 là hơn 4.927 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế là hơn 761 tỷ đồng, đạt 82% so với kế hoạch.

Theo kết quả đánh giá DNNN, trong 8 tháng vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 7/14 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực độc quyền (xổ số, vận tải biển, cấp nước) và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích (chăm sóc cây xanh, đô thị, giao thông) đạt trên 50% kế hoạch được giao. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, xây dựng, duy tu sửa chữa đường bộ…không đạt kế hoạch được giao.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình đặt ra, cụ thể: duy trì hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh; thoái vốn Nhà nước tại 7 doanh nghiệp; giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp và không thực hiện sắp xếp 2 doanh nghiệp.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giữ nguyên phần vốn nhà nước tại Công ty CP DV và Vận tải biển Vũng Tàu

Theo đó, đại diện các sở, ngành và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các DNNN cũng đã có ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc thực hiện sắp xếp doanh nghiệp và thực hiện thoái vốn doanh nghiệp, chủ yếu liên quan đến định giá tài sản và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trước ý kiến trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đã ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước cũng như chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và người đại diện phần vốn Nhà nước tại các DNNN khẩn trương thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các thủ tục thoái vốn theo quy định, đúng kế hoạch do UBND ban hành; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Thạc Hiếu
#