Xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn mới

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2023

- Chủ Nhật, 08/01/2023, 06:38 - Chia sẻ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4969/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội. Trong đó, biểu tổng hợp chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gồm 26 chỉ tiêu, gồm: 6 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 13 chỉ tiêu xã hội; 6 chỉ tiêu đô thị, nông thôn, môi trường và 1 chỉ tiêu xây dựng chính quyền.

Giảm 5% biên chế công chức giai đoạn 2022 - 2026

UBND thành phố Hà Nội xác định, năm 2023, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 7%, GRDP/người/năm đạt khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%; giảm 30% hộ nghèo so với cuối năm 2022...

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua năm 2023.
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua năm 2023

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Lê Anh Quân cho biết, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 toàn thành phố là 46.946 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố có 26.126 tỷ đồng, cấp huyện là 19.918,9 tỷ đồng. Cấp thành phố có 238 dự án, trong đó có tới 219 dự án chuyển tiếp, 19 dự án mới. Ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích và xây dựng hạ tầng gồm 515 dự án. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, hiện nay toàn thành phố có hơn 100 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án. Đây là vấn đề cần tập trung khắc phục để kịp thời bố trí vốn.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Vũ Thu Hà lưu ý, biên chế công chức thành phố sẽ phải giảm 5% trong giai đoạn 2022 - 2026. Để thực hiện, trong năm 2023, các đơn vị sẽ tự điều hòa nội bộ; năm 2024, 2025 giảm 1,5% mỗi năm; năm 2026 giảm 2%. Viên chức giảm bình quân mỗi năm 2% người hưởng lương từ ngân sách trên cơ sở thu chi ngân sách của đơn vị. 13 đơn vị thí điểm chính mô hình quyền đô thị cấp phường có biên chế ổn định là hơn 2.300 người và không nằm trong phạm vi điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều nơi đang thiếu biên chế, các quận phải tập trung thi tuyển bảo đảm biên chế được giao...

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công

Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thể thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023”.

Lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cấp thiết nhất, người dân bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét; chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, quyết tâm hoàn thành bàn giao ít nhất 70% mặt bằng vào tháng 6.2023 để kịp khởi công dự án...

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, với tinh thần “Thước đo thành công trong cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khẩn trương hoàn thiện Văn phòng điện tử và Hệ thống báo cáo của UBND thành phố, đưa vào vận hành chính thức từ tháng 1.2023.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh các cấp, các ngành bằng nhiều giải pháp sáng tạo phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 352.920 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công gắn với thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu.

Việt Anh