Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN XUÂN KÝ

Quảng Ninh vẫn là điểm sáng, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc

- Thứ Tư, 10/07/2024, 21:42 - Chia sẻ

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, những thành quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và kết quả nổi bật của 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục khẳng định Quảng Ninh vẫn là điểm sáng, một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Tạo đà hoàn thành mục tiêu của cả năm

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, với tinh thần đổi mới công tác chuẩn bị từ xa, từ sớm và tổ chức hợp lý, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2024), 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2024), HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm, “về nguồn”, huy động nhiều nguồn lực, thiết thực chăm lo thực hiện các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc của Nhân dân. Bảo đảm 100% số gia đình và người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh những tình cảm kính trọng, sự tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN XUÂN KÝ

HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển nhanh, bền vững. Quảng Ninh đã giữ vững đà tăng trưởng (GRDP) cao, ổn định trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023), 6 tháng đầu năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh ước đạt 9,02%, thuộc tốp đầu cả nước, tạo đà hoàn thành mục tiêu của cả năm.

Những thành quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và kết quả nổi bật của 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục khẳng định Quảng Ninh vẫn là điểm sáng, một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thử thách còn rất lớn, thậm chí có mặt gay gắt hơn… Vì thế, tuyệt nhiên không được lơ là, chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí; càng trong khó khăn, thử thách càng phải giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh năm 2024, đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 55.600 tỷ đồng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14.6.2024 của Bộ Chính trị..., Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương theo dõi sát sao diễn biến tình hình, linh hoạt thích ứng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo.

Nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để thực hiện các nghị quyết tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công để kích hoạt, dẫn dắt và thúc đẩy đầu tư, thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài gắn với triển khai có hiệu quả Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có chọn lọc, thế hệ mới vào các KKT, KCN, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm vào GRDP. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Trong đó, phải sớm hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Chăm lo phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông; phát triển nhanh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Song song với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tăng cường công tác thanh tra, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh...

Cần tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh thông tin, truyền thông chủ động, tích cực, lan tỏa thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội.

Mạnh Tuân
#