Quảng Ninh: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chậm quyết toán một số dự án

- Thứ Ba, 06/12/2022, 14:22 - Chia sẻ

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo xử lý chậm quyết toán dự án hoàn thành gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả trong điều hành ngân sách nhà nước.

Theo công văn số 4051/SXD-TTr ngày 27.10.2022 Sở xây dựng đã phối hợp làm việc với 6 chủ đầu tư có 15 dự án quyết toán chậm gồm: UBND huyện Đầm Hà, có 4 dự án: Dự án đầu tư hạ tầng dân cư và phát triển quỹ đất, hạng mục xây dựng hạ tầng điểm dân cư thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà;  Dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu dân cư và phát triển quỹ đất, hạng mục xây dựng điểm dân cư thôn Đông, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà; Dự án Đầu tư phát triển hạ tầng khu dân cư và phát triển quỹ đất; hạng mục: Đầu tư hạ tầng điểm dân cư phía đông 1, phía tây 1 đường vào thôn Hà Lai, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà; Dự án xây dựng hạ tầng điểm dân cư đối diện trường Mầm non xã Quảng Tân và điểm dân cư phía đông, phía tây đường vào thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ninh, có 2 dự án gồm: Dự án Tuyến đường trục chính Trung tâm khu đô thị Cái Rồng, Khu kinh tế Vân Đồn (Giai đoạn 1); Dự án Đường nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18C trên địa bàn xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chậm quyết toán một số dự án -0
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long 3 dự án gồm: Dự án Chỉnh trang đô thị tuyến đường Lê Thánh Tông đường Nguyễn Văn Cừ (từ bến phà – Cầu Trắng) (dự án cấp tỉnh quản Dự án Đầu tư xây dựng tuyển thoát nước phía hạ lưu cửa xả sân golf tại ngõ 19 khu 7B phường Hồng Hải; Dự án Đường gom thuộc Dự án Đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (phần Hạ Long đầu tư).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh có 4 dự án gồm: Dự án Xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phổ thông minh tỉnh Quảng Ninh;  Dự án xây dựng trường học thông minh trên địa bàn thành phố Hạ Long (GĐ II); Dự án xây dựng trường học thông minh cho 66 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (GĐ 1); Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có 1 dự án: Dự án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Ninh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh có 1 dự án: Tiểu dự án 2: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn 8 hồ chứa nước (Đá trắng, Đồng Đò 1, Rộc Chày, Sau Làng, Rộc Cùng, Khe Táu, Quất Đông, Chúc Bài Sơn) tỉnh Quảng Ninh thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8, vay vốn ngân hàng thế giới).

Qua kiểm tra 15 dự án trên, hầu hết các dự án chậm quyết toán nhiều ngày, có dự án thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, có dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Tại thời điểm kiểm tra có các dự án đã được phê duyệt quyết toán, có dự án đã ký quyết toán A-B đang thẩm định ở cơ quan quản lý Nhà nước nhưng vẫn có dự án chưa quyết toán dự án hoàn thành.

Qua đó ngày 25.11.2022 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản số 5991/UBND-TH5 yêu cầu các sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; UBND thành phố Hạ Long, UBND huyện Đầm Hà thực hiện các nội dung sau: Đối với chủ đầu tư có dự án ứng dụng công nghệ thông tin (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh) và các đơn vị liên quan không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ quy định xử vi phạm hành chính về xây dựng (5 dự án không có cấu phần xây dựng cơ bản): Thủ trưởng đơn vị chủ trì rà soát, kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc chậm quyết toán theo quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ động xử lý đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; đề xuất kiểm điểm, xử lý đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (nếu có); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.12.2022 (qua Sở Nội vụ, Sở Xây dựng tổng hợp).

Đối với chủ đầu tư có dự án xây dựng cơ bản, thuộc phạm vi đối tượng áp dụng tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ,UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, Uỷ ban nhân dân huyện Đầm Hà, Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc chậm quyết toán theo quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ động xử lý đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (nếu có); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.12.2022 (qua Sở Nội vụ, Sở Xây dựng tổng hợp).

Sở xây dựng tích cực làm việc với cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng để sớm có hướng dẫn về xử phạt hành chính đối với tập thể, đơn vị, tổ chức theo quy định hiện hành và báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Cao Kỳ - Lê Tú
#