Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Quản lý chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Ba, 27/09/2022, 05:55 - Chia sẻ

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về quản lý chất thải y tế nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, giao UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn y tế phát sinh do dịch Covid-19 và các loại chất thải rắn y tế nguy hại khác ở các cơ sở y tế địa phương, tại hộ gia đình và các khu vực thuộc địa bàn quản lý có hoạt động phát sinh rác thải y tế, không để trộn lẫn với chất thải rắn sinh hoạt thông thường.

Công nhân vệ sinh tích cực thu gom rác thải y tế bảo đảm vệ sinh, an toàn. Nguồn: ITN
Công nhân vệ sinh tích cực thu gom rác thải y tế bảo đảm vệ sinh, an toàn. Nguồn: ITN

Đồng thời, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo quy định, chú trọng việc kiểm tra, phân loại, thu gom, bố trí các nguồn lực, tập kết chất thải, theo dõi thống kê khi chuyển giao chất thải y tế lây nhiễm... và các yêu cầu khác theo chức năng nhiệm vụ đã được UBND thành phố phân công trong công tác quản lý rác thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 tại địa phương.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì thông tin, giải thích chuyên ngành và hướng dẫn chi tiết việc phân loại, bảo quản lưu giữ, khử khuẩn các loại chất thải y tế của F0 phát sinh được cách ly tại nhà cho người dân nắm rõ thông tin triển khai; làm cơ sở cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế của thành phố được bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Cùng với đó, chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở y tế, các đơn vị y tế trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện những quy định của ngành y tế về phân loại, lưu giữ tạm thời, vệ sinh khử khuẩn, giao nhận... các loại chất thải y tế phát sinh; nhằm bảo đảm phối hợp, kết nối đồng bộ với công tác vận chuyển xử lý của các đơn vị xử lý chất thải y tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra các đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại đang hoạt động trên địa bàn thành phố, bảo đảm triển khai công tác vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại theo các quy định đã ban hành. Đồng thời, có văn bản đề nghị các đơn vị xử lý chất thải y tế nguy hại thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong giấy phép hoạt động xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường và y tế hiện hành.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố được giao triển khai kế hoạch chi tiết, chịu trách nhiệm nhanh chóng tiến hành xử lý khối lượng rác thải đang lưu chứa tạm tại hố trong công trường Đông Thạnh; xác định lộ trình thời gian xử lý triệt để khối lượng rác đang lưu chứa, hoàn thành việc xử lý trong quý III năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố. 

Bạch Hạc