Cải cách hành chính ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

- Thứ Hai, 10/06/2024, 07:32 - Chia sẻ

Tiếp nối những thành quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC), năm 2024, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thành phố. 

50 nhiệm vụ, nội dung tập trung thực hiện

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngay từ đầu năm 2024, Vĩnh Yên đã ban hành kế hoạch CCHC, với quan điểm là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Theo đó, có 50 nhiệm vụ, nội dung cần phải tập trung thực hiện.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân cho biết: thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; dồn lực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số... Qua đó, góp phần giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả công việc.

Ghi nhận tại Trung tâm Hành chính công thành phố thấy rõ được sự vui mừng của người dân cũng như doanh nghiệp. Đến làm thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, anh Nguyễn Văn Lượng (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) cho biết: nếu như trước đây, khi đi làm thủ tục này phải đến nhiều cơ quan để xin giấy xác nhận, mất nhiều thời gian và tốn kém, thì nay chỉ trong thời gian ngắn, các TTHC đã được giải quyết nhanh gọn.

Với phương châm “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả hoạt động”, thành phố thường xuyên quán triệt, chỉ đạo cán bộ Trung tâm Hành chính công, bộ phận một cửa các xã, phường thực hiện nghiêm túc về thời gian, thái độ tiếp đón, giải quyết các TTHC cho nhân dân. Nếu có lý do đột xuất vắng mặt cần bố trí người trực thay, không để tình trạng công dân đến phải ra về. Tinh thần này cũng được áp dụng nghiêm túc với cả những người đứng đầu các địa phương; đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế, quy định về sử dụng thời gian làm việc, việc phân công, tiến độ thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, việc cập nhật niêm yết công khai các TTHC của từng lĩnh vực chuyên môn.

Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn

Chia sẻ về quyết tâm của địa phương trong cuộc cách mạng CCHC, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân cho biết, Vĩnh Yên đang nỗ lực thực hiện Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, theo đó, thành phố tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng trang thiết bị, cơ sở dữ liệu; công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ dữ liệu, thông tin cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác. Cung cấp dịch vụ công thuận tiện và tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động của chính quyền điện tử.

Xoay quanh vấn đề làm thế nào để CCHC đi vào chiều sâu, có hiệu quả thực chất, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân cho rằng, yếu tố con người là rất quan trọng. Bởi vậy, cần đầu tư vào con người để bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ hiện nay; hiện, thành phố đã xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về công nghệ thông tin tham gia các chương trình diễn tập, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cho cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa chương trình phổ biến kiến thức về chuyển đổi số vào các trường đào tạo chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện mục tiêu lan tỏa tiến trình chuyển đổi số. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Với mục tiêu năm 2024 phấn đấu 100% bộ TTHC được cập nhật, niêm yết tại bộ phận một cửa các cấp thành phố; 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 100% các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định; thực hiện số hóa, lưu kho tối thiểu 20% kết quả giải quyết TTHC đã hoàn thành, còn hiệu lực nhưng chưa lưu trên kho thuộc thẩm quyền của các phòng chuyên môn, UBND cấp xã... Thời gian tới, Vĩnh Yên sẽ chú trọng tuyên truyền; tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành theo chức trách, nhiệm vụ được  giao.

TRỌNG HIẾU
#