Kiên Giang:

Lãnh đạo TP. Rạch Giá tập trung chỉ đạo để xã Phi Thông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

- Thứ Năm, 16/05/2024, 10:20 - Chia sẻ

Đến nay, xã Phi Thông (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Ngoài sự nỗ lực của chính quyền và Nhân dân xã Phi Thông, lãnh đạo UBND TP. Rạch Giá đang tập trung chỉ đạo để xã Phi Thông hoàn thành các tiêu chí còn lại, sớm được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào đầu quý IV.2024.

Kiên Giang: TP. Rạch Giá tập trung chỉ đạo để xã Phi Thông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Lãnh đạo TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và người dân xã Phi Thông vui mừng chứng kiến sự đổi thay của xã khi từng bước đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Phi Thông là xã vùng ven của TP. Rạch Giá, diện tích tự nhiên hơn 4.500ha, chiếm 42,37% diện tích tự nhiên của thành phố, được chia thành 6 ấp (Tà Tây, Tà Keo Vàm, Tà Keo Ngọn, Trung Thành, Phú Hòa, Sóc Cung), 97 tổ nhân dân tự quản. Dân số toàn xã năm 2023 ước khoảng 3.736 hộ với 14.572 khẩu; trong đó, dân tộc Kinh 2.458 hộ với 10.122 khẩu, chiếm hơn 65,7%; dân tộc Khmer có 1.256 hộ với 4.364 khẩu chiếm hơn 33,6%; dân tộc Hoa và dân tộc khác chiếm hơn 0,54% số hộ.

Thời gian qua, UBND TP. Rạch Giá quan tâm phát triển kinh tế - xã hội cho xã Phi Thông, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), qua đó chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, làm thuê, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn; khả năng huy động nguồn lực trong dân còn hạn chế...

Do đó, xã Phi Thông tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kiên Giang: Lãnh đạo TP. Rạch Giá tập trung chỉ đạo để xã Phi Thông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ngoài nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo xã Phi Thông quan tâm đến công tác phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân thộc thiểu số

Trên cơ sở đó, năm 2023 Đảng ủy, UBND xã Phi Thông đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM nâng cao, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Kết quả cho thấy, nhiều tiêu chí quan trọng đạt, nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tiêu chí về thu nhập người dân liên tục tăng lên trong giai đoạn 2021-2023, tăng từ 60 lên 70 triệu đồng/người/năm; năm 2023 là hơn 76 triệu đồng/người/năm. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả nổi bật; cụ thể, năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đa chiều xã chiếm 1,44% (53/3.736 hộ); trong đó, hộ nghèo 64 (hộ nghèo không có khả năng lao động 19 hộ); hộ cận nghèo 15 (hộ cận nghèo không có khả năng lao động 6 hộ).

Để thu nhập người dân, công tác giảm nghèo đạt kết quả cao hơn nữa, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia xã Phi Thông tập trung vào công tác giải quyết việc làm, liên kết đào tạo việc làm cho người dân. Qua đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32,94%/30% so tiêu chí, đạt 109,8%.

Kiên Giang: Lãnh đạo TP. Rạch Giá tập trung chỉ đạo để xã Phi Thông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Lãnh đạo TP. Rạch Giá đang tập trung chỉ đạo để xã Phi Thông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào quý IV.2024

Ngoài ra, tiêu chí về môi trường dù thực hiện gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự vào cuộc của lãnh đạo địa phương, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và nhất là sự đồng thuận của Nhân dân nên tiêu chí về môi trường đạt và vượt kế hoạch đặt ra. Nhất là các chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn, cảnh quan, môi trường,…

Đạt kết quả nêu trên, xã Phi Thông thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 6 ấp; vận động hộ dân trong các ấp xây dựng lò đốt rác tại gia đình, đến nay có 44 lò đốt rác. Xã được Thành phố, Chi cục BVTV Kiên Giang và Tổ chức WWF đầu tư xây dựng 39 bể chứa chất thải rắn nguy hại như bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, định kỳ được thu gom xử lý theo quy định đảm bảo môi trường.

Kiên Giang: Lãnh đạo TP. Rạch Giá tập trung chỉ đạo để xã Phi Thông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho một hộ dân trên địa bàn xã Phi Thông

Chủ tịch UBND xã Phi Thông Trần Thanh Sang cho biết, thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền, thành phố cho công tác xây dựng xã Phi Thông đạt chuẩn NTM nâng cao; trên cơ sở đó, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã tham gia xây dựng nông thôn mới; từng bước hoàn thành các chỉ tiêu NTM nâng cao, đến nay xã đạt 14/19 tiêu chí.

Hiện, địa phương đang tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, chất lượng môi trường, an ninh quốc phòng, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Địa phương phấn đầu hoàn thành các tiêu chí nêu trên vào đầu quý IV.2024.

Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá Nguyễn Văn Hôn chia sẻ: “Trong quá trình xây dựng, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ và Nhân dân xã Phi Thông đã tích cực triển khai các nhiệm vụ đặt ra, đến nay xã đạt 14/19 tiêu chí. Đây là sự nỗ lực lớn của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Phi Thông.

Thời gian tới, lãnh đạo thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng đồng hành, hỗ trợ để xã Phi Thông hoàn thành các tiêu chí còn lại, giúp xã Phi Thông sớm về đích đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào đầu quý IV.2024. Qua đó, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại địa phương tiếp tục được nâng lên theo đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương”.

Nguyễn Hành
#