Kịp thời có quyết sách hỗ trợ cán bộ, nhân viên ngành y

- Thứ Hai, 21/11/2022, 09:04 - Chia sẻ

Thực tế hiện nay nhân lực y tế đang có xu hướng nghỉ việc và đang có một làn sóng mạnh mẽ chuyển dịch nhân lực y tế từ các cơ sở y tế công lập sang các cơ sở y tế tư nhân, đặc biệt là sau hơn 2 năm phòng, chống dịch Covid-19.

18 tháng có 9.680 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc

Chỉ trong vòng 18 tháng qua, trên cả nước có 9.680 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc, trong đó 8.810 nhân viên y tế thuộc quyền quản lý của Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 870 viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế... "Nhân lực y tế có trình độ bác sĩ xin thôi việc, bỏ việc hoặc chuyển sang cơ sở y tế ngoài công lập tập trung chủ yếu ở các cơ sở y tế thuộc tuyến tỉnh, thành phố (4.477/8.810) và ít hơn ở tuyến huyện và tuyến xã; có ở tất cả các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, nội, ngoại, sản, nhi và cận lâm sàng" - Bộ Y tế cho biết.

Kịp thời có quyết sách hỗ trợ cán bộ, nhân viên ngành y -0
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động công tác y tế 9 tháng năm 2022 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2022

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng có số nhân viên y tế nghỉ việc năm 2021 là 102 người tăng 24% so với năm 2020 (82 người) và 6 tháng đầu năm 2022 là 43 trường hợp. Cụ thể: Năm 2021 có 102 trường hợp trong đó: có 25 bác sĩ, 23 điều dưỡng, 4 kỹ thuật y và 50 các chuyên ngành khác; 6 tháng đầu năm 2022 có 43 trường hợp, trong đó: có 9 bác sĩ, 18 điều dưỡng, 3 kỹ thuật y và 13 các chuyên ngành khác.

Theo Thống kê của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, nhân viên y tế nghỉ việc rải đều ở các tuyến (tuyến tỉnh: 44%; tuyến huyện: 36%, tuyến xã: 20%), tuyến tỉnh có xu hướng nhiều hơn tuyến huyện và tuyến xã; Nhân viên y tế nghỉ việc chủ yếu là điều dưỡng (tỷ lệ 27,8%), bác sĩ (tỷ lệ 21,5%), dược (tỷ lệ 4,8%) kỹ thuật y (tỷ lệ 6,2%); chuyên môn khác 39,7% ;Độ tuổi nghỉ việc chủ yếu dưới 35 tuổi, tỷ lệ 51%; từ 35-50 tuổi, tỷ lệ 36,5%; trên 50 tuổi 12,5%. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra nguyên nhân của việc số lượng nhân viên y tế nghỉ việc tăng như áp lực công việc, thu nhập thấp, môi trường độc hại nguy hiểm, hợp thức hóa gia đình, hoàn cảnh gia đình… nhưng chủ yếu vì lý thu nhập thấp, hoàn cảnh gia đình.

Nỗ lực bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế

Trước tình hình khó khăn, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 4.606 công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành y tế Lâm Đồng, mức 1 triệu đồng/người. UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ cho 50 cán bộ, viên chức ngành y tế tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, mức 7 triệu đồng/người; hỗ trợ cho 216 nhân viên y tế trực tiếp phục vụ, điều trị bệnh nhân Covid-19 trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền 874,8 triệu đồng.

Cùng với đó, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 43 cá nhân và 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các công chức, viên chức ngành y tế Lâm Đồng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sở Y tế Lâm Đồng đã kịp thời khen thưởng, động viên cho 67 tập thể và 514 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để kịp thời động viên đội ngũ nhân viên ngành y tế Lâm Đồng có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19 từ đợt 44 đến đợt 51 (tích cực tuyên truyền vận động, thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19, đặc biệt là trong dịp lễ, ngày nghỉ...), Sở Y tế đã tặng Giấy khen cho 36 tập thể và 370 cá nhân; rà soát đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân.

Để thu hút đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn về phục vụ một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng quy chế  hỗ trợ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng: Tiến sĩ (Bác sĩ), chuyên khoa II: 20.000.000 đồng/người; Thạc sĩ (Bác sĩ), chuyên khoa I: 15.000.000 đồng/người; Bệnh viện II tỉnh Lâm Đồng: Tiến sĩ (Bác sĩ), chuyên khoa II: 40.000.000 đồng/người; Thạc sĩ (Bác sĩ), chuyên khoa I: 20.000.000 đồng/người.

Sở Y tế cũng đề xuất UBND tỉnh xây dựng, bố trí, hỗ trợ nhà ở công vụ cho công chức, viên chức gặp khó khăn về nhà ở. Điều chỉnh chế độ, chính sách trợ cấp đi học đối với công chức, viên chức, vì các định mức hỗ trợ hiện nay không còn phù hợp và chưa thực sự có tác dụng trong việc hỗ trợ cho CBCCVC trong thời gian đi học. Đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP về chế phụ cấp ưu đãi nghề; nâng mức phụ cấp ưu đãi 100% dành cho đội ngũ cán bộ y tế ở tuyến cơ sở, các trung tâm y tế dự phòng, các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến huyện.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung xây dựng phương án tự chủ, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, thu hút, thu dung bệnh nhân để nâng cao đời sống cho nhân viên y tế. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tạo dựng môi trường làm việc, thu nhập để viên chức y tế yên tâm công tác.

Anh Lương
#