Khuyến công Khánh Hòa xây dựng đề án về kỹ thuật sản xuất nước yến

- Thứ Năm, 24/11/2022, 06:53 - Chia sẻ

Từ nay đến cuối năm, Khánh Hòa sẽ tiếp tục khảo sát, xây dựng và đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023 với đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nước yến.

Khánh Hòa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khuyến công
Khánh Hòa tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khuyến công

Trong năm 2022, với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng, các hoạt động khuyến công của tỉnh chủ yếu tập trung vào 3 nội dung trọng tâm. Đó là hỗ trợ các đơn vị thực hiện 12 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; đến nay đã hoàn thành thủ tục và tiến hành hỗ trợ. Cùng với đó, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công (hơn 342 triệu đồng) và hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (hơn 151 triệu đồng). Từ nay đến hết năm, tỉnh tiếp tục khảo sát, xây dựng và đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023 với đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nước yến”.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2022 và giai đoạn tới, Sở Công thương Khánh Hòa đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Theo đó, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức làm công tác khuyến công cấp huyện, xã thông qua các lớp tập huấn chính sách khuyến công. Tăng cường thông tin tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công thông qua bản tin khuyến công, chương trình khuyến công truyền hình. Hỗ trợ tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm... Ưu tiên hỗ trợ đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin giữa các phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có đề án khuyến công đang triển khai năm 2022 nhằm nắm bắt kịp thời thông tin, nhu cầu, cũng như khó khăn của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

Trong quá trình sử dụng nguồn kinh phí từ khuyến công sẽ kết hợp lồng ghép với các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu khác nhằm tạo ra một hệ thống chính sách hỗ trợ đủ mạnh thu hút nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn.

Trúc Oanh