Kho bạc Nhà nước hướng tới phục vụ tốt nhất

- 05:07, 23/06/2022

Nhằm phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ dữ liệu để đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết.

KBNN Quảng Ninh dẫn đầu cải cách

Trong 2 năm liên tiếp (2020, 2021), KBNN tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Quảng Ninh vốn “nổi tiếng” về cải cách, vì thế vị trí quán quân của KBNN tỉnh Quảng Ninh càng ý nghĩa.

Cán bộ KBNN Cẩm Phả, Quảng Ninh xử lý chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến
Cán bộ Kho bạc Nhà nước Cẩm Phả, Quảng Ninh xử lý chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến

Chia sẻ về thành tích này, ban lãnh đạo KBNN Quảng Ninh cho biết, cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chiến lược phát triển của hệ thống kho bạc, trong đó có KBNN tỉnh Quảng Ninh. Sau khi dẫn đầu về cải cách năm 2020, ban lãnh đạo đơn vị đã ngồi lại, phân tích những kết quả đạt được, đưa ra mục tiêu mới cao hơn; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao các điểm thành phần nhằm duy trì vị trí dẫn đầu.

Theo đó, KBNN tỉnh Quảng Ninh tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý; thực hiện nghiêm Nghị định số 11/2020/NĐ-CP trong việc cập nhật áp dụng 11 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực KBNN thay vì 32 thủ tục như trước; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc. Đồng thời, hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 trong toàn đơn vị theo chỉ đạo của KBNN. Điều này hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công tại đơn vị.

Năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính của KBNN Quảng Ninh đạt 94,33 điểm, tăng 1,78 điểm so với năm 2020 (92,55 điểm). Đơn vị cũng xếp hạng 3/8 ở bảng xếp hạng Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Tất cả vì khách hàng

Như chia sẻ của ban lãnh đạo KBNN tỉnh Quảng Ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống kho bạc trong thời gian qua.

Với vai trò của mình, KBNN Trung ương đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý thu, chi ngân sách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; gắn kết chặt chẽ việc đổi mới cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn tiền, tài sản nhà nước.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy; triển khai quyết liệt và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin cả trong hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ. Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin KBNN đến năm 2030 đã được bàn hành và triển khai nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của KBNN và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nỗ lực của hệ thống kho bạc đã mang lại những thành quả đáng kể. Năm 2021, KBNN triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống kho bạc với kết quả hài lòng đạt 99,4%. Trên cơ sở các kết quả đạt được trong cải cách hành chính, KBNN tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo KBNN cho biết, giai đoạn tới, hệ thống kho bạc tiếp tục nỗ lực cải cách theo định hướng trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Theo đó, kiện toàn bộ máy tổ chức gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác của ngành tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Vy Hương