Đồng Nai: Thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa

- Thứ Tư, 22/11/2023, 11:11 - Chia sẻ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng làm Trưởng Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa, Phó Trưởng ban thường trực là ông Nguyễn Hữu Nguyễn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ban này còn có một Phó trưởng và 10 ủy viên.

Đồng Nai thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa -0
Sân bay quân sự Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định (số 2932/QĐ-UBND) thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa (TP Biên Hòa). Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban thường trực là ông Nguyễn Hữu Nguyễn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, ban này còn có một Phó trưởng và 10 ủy viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư Cảng hàng không Biên Hòa đảm bảo đầu tư có hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ gồm thủ tục bàn giao đất quốc phòng; Điều chỉnh cấp quy hoạch Cảng hàng không Biên Hòa; Đề xuất các phương án giao thông kết nối và các khu trợ cảng; Cập nhật vào quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các thủ tục khác để đầu tư xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư Cảng hàng không Biên Hòa; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Theo quyết định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy, phương tiện và con dấu của Sở KH-ĐT để phục vụ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; Có trách nhiệm tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo (nếu cần thiết) sau khi thống nhất với các thành viên của Ban Chỉ đạo và các ngành có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Ban Chỉ đạo để lập thành danh sách báo cáo UBND tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ để theo dõi.

Định kỳ 2 tháng/lần hoặc đột xuất, Sở KH-Đt chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị và các địa phương liên quan tổng hợp tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Được biết, sân bay quân sự Biên Hòa được xây dựng từ năm 1955, thuộc địa phận TP Biên Hòa, cách sân bay Tân Sơn Nhất của TP. Hồ Chí Minh khoảng 30 km.

Trước đây, sân bay được phục vụ cho mục đích quân sự, huấn luyện bay bảo vệ vùng trời và được giao cho Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370, Bộ Quốc phòng quản lý sử dụng. Hiện nay, sân bay Biên Hòa có nhiều khu vực đất bị nhiễm dioxin và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với phía Mỹ để xử lý.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc xây dựng đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) khai thác sân bay Biên Hòa.

Quang Phương
#