Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

Đẩy mạnh chuyển đổi số

- Thứ Ba, 21/11/2023, 08:05 - Chia sẻ

Đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ có gần 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, thời gian qua BHXH tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số, với nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm cải cách thủ tục hành, hướng tới phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT.

Nhiều hoạt động cụ thể

Theo BHXH tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu TST; duy trì hoạt động ổn định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện gửi dữ liệu khám chữa bệnh hàng ngày lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT; triển khai các phần mềm nghiệp vụ, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử của ngành; triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực chi trả chế độ BHXH ngắn hạn; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của các đơn vị…

BHXH tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số. Nguồn: ITN
BHXH tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số. Nguồn: ITN

Đại diện BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục triển khai cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân của toàn bộ người tham gia trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID; phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip. Tính đến ngày 10.8, toàn tỉnh đã có 253/262 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, với 681.626 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân phục vụ thủ tục khám chữa bệnh.

Đồng thời, để đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, BHXH tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường hướng dẫn người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Tính đến cuối tháng 7, BHXH tỉnh Đồng Nai đã đăng ký và cài đặt cho 816.557 người tham gia BHXH, BHYT (đạt 70,1% kế hoạch được giao).

Phấn đấu đạt 1,2 triệu người sử dụng VssID

Đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ có gần 1,2 triệu người tham gia BHXH, BHYT được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ tăng cường phối hợp với nhân sự làm công tác BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động rà soát danh sách, thông tin người lao động. Bên cạnh đó, thành lập các tổ hỗ trợ trực tiếp cài đặt, sử dụng VssID tại các đơn vị, nhất là doanh nghiệp có số lượng lao động lớn. Tiếp tục tổ chức lồng ghép hướng dẫn cài đặt tại các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

BHXH tỉnh cũng sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị, tổ chức để đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT. Cụ thể, phối hợp với tổ chức dịch vụ thu để cài đặt ứng dụng cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với các cơ sở giao dục để cài đặt ứng dụng cho nhóm học sinh, sinh viên; phối hợp với các điểm chi trả tổ chức cài đặt ứng dụng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cài đặt ứng dụng đối với người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT cài đặt ứng dụng đối với nhóm bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú…

Ngoài ra, BHXH tỉnh Đồng Nai cũng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, mở rộng việc kết nối, chia sẻ với các tổ chức, cá nhân theo quy định. Đặc biệt tập trung vào chia sẻ dữ liệu mở để phát triển kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên phạm vi toàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với ngành công an rà soát, cập nhật, xác thực thông tin người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm 100% người tham gia được xác thực thông tin…

Nhật Phương
#