Đắk Lắk: Hướng đến "Không gian sinh thái - Bản sắc - Kết nối sáng tạo" năm 2050

- Thứ Năm, 24/11/2022, 19:51 - Chia sẻ

Trở thành địa phương có "Không gian sinh thái - Bản sắc - Kết nối sáng tạo", có nền kinh tế điển hình theo mô hình tăng trưởng xanh - tuần hoàn, quy mô kinh tế phát triển thuộc nhóm 25 tỉnh đứng đầu cả nước là định hướng được tỉnh Đắk Lắk đặt ra trong định hướng quy hoạch, phát triển của địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Định hướng quy hoạch tỉnh Đắk Lắk nêu trên được xây dựng trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của địa phương để đưa ra những mục tiêu và giải pháp toàn diện phát triển kinh tế - xã hội.

TP. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk 

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2030 là nâng cao đời sống của người dân đạt mức trung bình khá của cả nước, trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm, một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm thời kỳ này đạt 11%, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là 10%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 81,2 triệu đồng, năm 2030 đạt 131 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh 1,5 - 2%/năm, riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm hàng năm 3 - 4%.

Dự thảo quy hoạch cũng đề cập đến những quan điểm, mục tiêu đột phá ưu tiên phát triển; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; tổ chức không gian phát triển; phương án quy hoạch đô thị và các khu chức năng; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phương án phân bổ khoanh vùng đất đai.

Tại hội thảo các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những phản biện, đóng góp ý kiến làm rõ một số nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý, khoa học và tính khả thi của một số chỉ tiêu trong báo cáo thuyết minh về quy hoạch.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận những ý kiến đóng góp chất lượng, trách nhiệm của đại biểu trên cơ sở vì lợi ích của tỉnh. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu những ý kiến tại hội thảo để bổ sung, sớm hoàn thiện nội dung, bảo đảm chất lượng.

Gia Huy
#