Đã di dời được 657 nhà ven kênh rạch tại TP. Hồ Chí Minh

- Thứ Sáu, 17/11/2023, 06:14 - Chia sẻ

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, dự kiến đến hết năm 2025, Thành phố sẽ bồi thường, di dời 4.250/6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch, đạt tỷ lệ 65% chỉ tiêu đề ra.

TP. Hồ Chí Minh: Đã di dời được 657 nhà ven kênh rạch -0
TP. Hồ Chí Minh đã di dời được 657 nhà ven kênh rạch. (VGP)

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, TP. Hồ Chí Minh sẽ di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch. Tính đến hết quý 2.2023, Thành phố đã bồi thường, di dời được 657 căn, gồm: 01 dự án đã hoàn thành; 7 dự án dự kiến hoàn thành công tác di dời trước ngày 30.4.2025.

Đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong đó, trọng tâm là dự án rạch Xuyên Tâm (quy mô di dời 2.134 căn) đã được UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư; dự án Bờ Bắc kênh Đôi (1.017 căn) hiện đã được Sở Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư công vào kỳ họp cuối năm nay.

Hiện khó khăn, vướng mắc của kế hoạch nằm ở vấn đề nguồn vốn ngân sách và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sở Xây dựng kiến nghị UBND Thành phố quan tâm, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn cho các dự án sử dụng vốn ngân sách, để không chỉ thực hiện được mục tiêu của Kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, mà còn thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải của thành phố giai đoạn 2020-2030.

Thành phố cũng đã giao Sở TN&MT - Thường trực Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hướng dẫn UBND quận - huyện (cụ thể là Quận 6) xử lý, giải quyết dứt điểm 88 căn chưa di dời do khiếu nại về chính sách, đơn giá bồi thường của dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 2.

Ngọc Quyên
#