Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo “nóng”, siết chặt quản lý trong thi công xây dựng công trình

- Thứ Năm, 22/09/2022, 12:50

Trước thực trạng chấp hành pháp luật về chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động của một số nhà thầu xây lắp chưa nghiêm túc, để xảy ra tai nạn lao động, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang vừa ban hành chỉ thị yêu cầu hàng loạt đơn vị vào cuộc siết chặt.

Nhiều tồn tại, hạn chế được chỉ rõ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 7/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Phó chủ tịch Lê Ô Pích ký ngày 21/9 truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Chỉ thị cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng xây dựng, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình tại Bắc Giang vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc chấp hành pháp luật về chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động của một số nhà thầu xây lắp chưa thực hiện nghiêm túc, còn để xảy ra tai nạn lao động.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo “nóng”, siết chặt quản lý trong thi công xây dựng công trình
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo “nóng”, siết chặt quản lý trong thi công xây dựng công trình
Yêu cầu siết chặt quản lý trong thi công xây dựng công trình tại tỉnh Bắc Giang.

Một số nhà thầu chưa quan tâm đúng mực đến hệ thống quản lý an toàn lao động, tổ chức còn thiếu khoa học, chưa thường xuyên, một số thiết bị thi công chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng, sử dụng thiết bị không đúng chủng loại, không đúng công suất, thiếu kiểm định; một số máy móc, thiết bị chưa được kiểm tra kỹ chất lượng trước khi đưa vào công trình; một số nhà thầu lựa chọn phương án, biện pháp thi công chưa phù hợp, chưa tuân thủ thiết kế được duyệt, đồng thời còn có sự chủ quan, thiếu tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện an toàn, ổn định của công trình trước khi tổ chức thi công.

Công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm chế tạo sẵn còn chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến có tình trạng sử dụng vật liệu xây dựng chưa đảm bảo chất lượng, không đúng chất lượng sản phẩm, chưa có chứng nhận hợp quy, chưa rõ xuất xứ nguồn gốc vật liệu; công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư, tư vấn giám sát chưa thường xuyên, liên tục; việc lập các hồ sơ tài liệu về quản lý chất lượng, nhất là việc kiểm định, thí nghiệm, thí nghiệm đối chứng còn hạn chế; năng lực của một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng còn hạn chế, việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng còn thiếu sót…

Hàng loạt Sở ngành, chính quyền địa phương nhận chỉ đạo “nóng”

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường công trình xây dựng, nhằm hạn chế tối đa sự cố trong thi công xây dựng công trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hàng loạt đơn vị vào cuộc.

Sở Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành.

Kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong công trình xây dựng. Thường xuyên rà soát, kiểm tra các chứng chỉ hành nghề của cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đã cấp, để kiểm tra năng lực của các cá nhân, tổ chức tại thời điểm hiện tại so với thời điểm đã cấp; đồng thời kiên quyết thu hồi các chứng chỉ hành nghề của các cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trong trường hợp vi phạm các quy định hiện hành.

Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông) và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, thẩm định hồ sơ thiết kế theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương nơi có công trình xây dựng chuyên ngành được triển khai kiểm tra khi công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, đồng thời kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trình xây dựng trong quá trình thi công của chủ đầu tư theo quy định.

Khi thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và công tác quản lý chất lượng công trình thường xuyên chuyên ngành, trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định về quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng thì phải tiến hành lập biên bản vi phạm, đề xuất thanh tra xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo “nóng”, siết chặt quản lý trong thi công xây dựng công trình
Hoạt động xây dựng tại tỉnh Bắc Giang bước vào thời kỳ vô cùng sôi động (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức tiếp nhận, xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng tại các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các cơ sở khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thông báo công khai các trường hợp vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên cổng thông tin điện tử của sở và các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra kịp thời các vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng trong quá trình tổ chức thi công công trình xây dựng, để giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bắc Giang: Chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Giang) thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng trên địa bàn theo quy định; đảm bảo đủ năng lực, trình độ để thực hiện tốt công tác thẩm định thiết kế xây dựng, công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động trong đầu tư xây dựng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thi công xây dựng trên địa bàn, có biện pháp xử lý, đề xuất xử lý hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn quản lý; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kịp thời, đầy đủ các nội dung về quản lý chất lượng và an toàn lao động trong xây dựng theo yêu cầu của Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với chủ đầu tư:  Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý chất lượng trong thi công xây dựng công trình theo quy định.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, trong đó cần tập trung thực hiện các nội dung sau: Lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô, loại, cấp công trình để tham gia các hoạt động xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra hiện trường để theo dõi, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường xây dựng; tăng cường quản lý vật liệu đầu vào, tổ chức thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý làm căn cứ nghiệm thu vật liệu đầu vào theo yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.

Kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định; kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc và những kiến nghị của nhà thầu nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà thầu thực hiện tốt các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng; đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư cần rà soát thực hiện việc gửi thông báo khởi công xây dựng hạng mục, công trình, báo cáo hoàn thành công trình để được các cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra theo đúng trình tự quy định.

Chịu trách nhiệm trước cấp quyết định đầu tư về chất lượng công trình, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do mình được giao làm chủ đầu tư.

Đối với các nhà thầu thi công xây dựng: Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của nhà thầu trong quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình theo quy định; Lập, thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Tổ chức lập và trình chủ đầu tư chấp thuận các Kế hoạch tổ chức thực hiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát, tiến độ thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác thi công xây dựng để kịp thời phát hiện xử lý những sai sót, tránh tình trạng phải xử lý sau khi đã hoàn thành công trình; bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo hợp đồng xây dựng, hồ sơ trúng thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số nội dung sau: Tổ chức lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi thi công xây dựng công trình; tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với các công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng; tổ chức thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu về an toàn lao động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn; thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho cán bộ, công nhân và các đối tượng có liên quan trên công trường; hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường.

Trên công trường xây dựng bắt buộc phải có hệ thống biển cảnh báo, báo hiệu các khu vực thi công có điện, lối đường giao thông, khu vực tập kết, vận chuyển vật tư; đặc biệt đối với các công trình xây dựng hệ thống điện, đường giao thông, hạ tầng thoát nước phải có rào chắn cứng, đèn tín hiệu báo hiệu chỉ dẫn...; thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn đã thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp khi xây dựng công trình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không hoặc có khả năng ảnh hưởng đến an toàn điện. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về chất lượng công trình, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do mình thực hiện.

Các đơn vị tư vấn xây dựng công trình: Kiên quyết không chấp nhận nghiệm thu khi phát hiện nhà thầu có những vi phạm về chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng. Yêu cầu nhà thầu thi công tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Anh Thế