Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu

- Thứ Bảy, 29/04/2023, 08:10 - Chia sẻ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; quy định của pháp luật trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tuyên truyền tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, cụ thể và thiết thực, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thường xuyên đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo và phổ biến pháp luật tại các tỉnh Đông Nam Bộ.

Theo đó, ngày 28.4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy cho các cán bộ, đảng viên, trưởng khu phố, công chức, viên chức, nhân dân tại thị xã Phú Mỹ.

Tại buổi tuyên truyền Đại tá Đinh Văn Điền, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã có chia sẻ nhấn mạnh về vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển; cách xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo công ước Luật Biển năm 1982; tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay; những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy và cách nhận biết các loại tiền chất ma túy;  những quy định của pháp luật trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trước đó, ngày 27.4, Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân tại TP Vũng Tàu.

Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà cho các gia đình chính sách, ngư dân, học sinh nghèo vượt khó 

Cũng trong dịp này, Hải đội 301 đã trao tặng 32 suất quà, 200 lá cờ, 400 quyển vở viết cho các gia đình chính sách, ngư dân, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn Phường 9 và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em TP Vũng Tàu.

Qua công tác tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã góp phần tạo sự chuyển biến trong các tầng lớp nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về việc khai thác thủy hải sản và hoạt động trên biển; góp phần cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Thạc Hiếu
#