Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp

- Thứ Tư, 03/08/2022, 22:18 - Chia sẻ

Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình Ký kết phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN - ĐMST) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao bản ký kết phối hợp
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao bản ký kết phối hợp

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết: Từ năm 2020 đến nay đã chỉ đạo xây dựng và triển khai hơn 20 quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển KHCN - ĐMST giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030, các quy chế, quy định nhằm triển khai các nghị quyết, chương trình của Trung ương, xác định mục tiêu, định hướng và tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy hoạt động KHCN - ĐMST. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, với sự đóng góp của KHCN - ĐMST, tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào mức tăng trưởng GRDP tăng đáng kể, năm 2020 đạt 40,43%; năm 2021 đạt 41%. Hải Phòng đã đề xuất, kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ địa phương trở thành mô hình thí điểm về KHCN - ĐMST quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đánh giá, thẩm định công nghệ và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giao dịch công nghệ, thành phố khởi nghiệp ĐMST hàng đầu cả nước; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ, hợp tác quốc tế về KHCN - ĐMST; hỗ trợ xây dựng Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Phát biểu tại chương trình ký kết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những kết quả Hải Phòng trong hoạt động KHCN - ĐMST thời gian qua. Hoạt động khoa học công nghệ của thành phố đã gắn với thực tế sản xuất, đời sống xã hội. Các nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đã tập trung phục vụ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong những ngành, lĩnh vực then chốt, mũi nhọn của thành phố. Kết quả một số nhiệm vụ khoa học - công nghệ đã được ứng dụng, nhân rộng trong sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế biển. Thành phố đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và xem đây là động lực phát triển.

Tin và ảnh: CÁT THÀNH