Bình Phước: Họp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số

- Thứ Sáu, 10/03/2023, 17:36 - Chia sẻ

Ngày 10.3, tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Bình Phước: Họp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số -0

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang; Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều chủ trì buổi họp mặt.

Bình Phước là tỉnh có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, với 41 dân tộc anh em đang chung sống. Tỉnh có 96 già làng và 345 người uy tín giai đoạn 2023-2027. Đây là những người luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đã thông tin tình hình năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh. Đồng thời đánh giá cao vai trò của già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Buổi họp mặt đã nhận được 17 ý kiến, trao đổi, tâm tư, nguyện vọng của các già làng, người có uy tín tiêu biểu về những vấn đề đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm, mong muốn. Đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan đã trả lời tại buổi họp mặt và tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Buổi họp mặt đã khẳng định những đóng góp to lớn của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới…

Bảo Văn
#