Bắc Ninh: Xử phạt Công ty TNHH HM Altech Vina với nhiều sai phạm

- Thứ Năm, 12/01/2023, 16:51 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định số 16/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH HM Altech Vina.

Theo đó, Công ty TNHH HM Altech Vina có địa chỉ tại: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, mã số thuế: 2300893911 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 13.8.2015, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 17.5.2019.

Người đại diện theo pháp luật là ông Kim Soo Hwan, chức danh: Giám đốc.

UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty TNHH HM Altech Vina 167.000.000 đồng đối với 2 hành vi vi phạm hành chính.

Trong đó, hành vi thứ nhất: Chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không bao gồm tiền lãi chậm nộp tính đến hết ngày 30.11.2022 là 912.278.210 đồng (căn cứ điểm a, Khoản 5, Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17.01.2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Hành vi thứ hai: Đóng bảo hiểm y tế không đủ số tiền phải đóng không bao gồm tiền lãi chậm nộp tính đến hết ngày 30.11.2022 là 57.638.836 đồng (căn cứ điểm c, Khoản 3, Điều 80 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế).

UBND tỉnh Bắc Ninh buộc Công ty TNHH HM Altech Vina truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phải đóng cộng thêm lãi chậm đóng với tổng số tiền là 1.056.922.560 đồng về tài khoản thu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh theo đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH HM Altech Vina chi trả.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH HM Altech Vina phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt nêu trên. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH HM Altech Vina không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ đồng hành cùng HĐND - UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan giám sát quá trình thực hiện Quyết định xử phạt của Công ty TNHH HM Altech Vina.

Anh Thế - Cao Kỳ
#