Bắc Ninh: Hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp ngành y tế

- Thứ Tư, 03/04/2024, 20:23 - Chia sẻ

Ngày 3.4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong ngành chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp.

Năm 2015, Sở Y tế có 42 đơn vị sự nghiệp, với tổng số 3.784 viên chức. Đến hết năm 2023, còn 18 đơn vị trực thuộc với gần 4.300 viên chức, bao gồm 10 đơn vị tuyến tỉnh và 8 đơn vị tuyến huyện (đầu năm 2024 Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh chuyển về trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh); không có đơn vị sự nghiệp công lập phải sắp xếp nhưng chưa thực hiện.

Bắc Ninh: Ngành Y tế đi đầu trong công tác sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp -0
Toàn cảnh cuộc giám sát. Ảnh: ITN

Để việc sắp xếp tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế đạt được kết quả trên, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối kết hợp chặt chẽ của sở, ngành liên quan, trong đó yếu tố quan trọng là quá trình triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, hợp tình, hợp lý của Sở Y tế và các đơn vị, cá nhân trong ngành, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động vì lợi ích chung.    

Từ năm 2006, các đơn vị đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Năm 2023, các đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính và phân loại đơn vị sự nghiệp công. Theo đó, 11 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 6 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 1 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Sở Y tế đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thành lập Trung tâm Pháp y do thiếu số lượng người làm việc so với quy định; việc phân định viên chức hưởng lương từ ngân sách và viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; dôi dư 1 cấp phó của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất một số đơn vị còn chưa đồng bộ.

Bắc Ninh: Ngành Y tế đi đầu trong công tác sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp -0
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: ITN

Sở Y tế Bắc Ninh đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành các văn bản về tổ chức, hoạt động và cơ chế quản lý, phân loại mức độ tự chủ đối với trung tâm y tế cấp huyện…

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, quyết tâm và kết quả đạt được của Sở Y tế, là một trong những đơn vị đi đầu trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lưu ý thời gian tới, Sở Y tế hoàn thiện báo cáo và tổng hợp các kiến nghị để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, ngành thường xuyên cập nhật văn bản của Trung ương, của tỉnh để tham mưu và triển khai kịp thời các nhiệm vụ; quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh; có phương án sớm thành lập Trung tâm Pháp y…

Hoàng Nga
#