Bắc Giang thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- 11:37, 24/06/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, trong đó cơ cấu gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái làm Trưởng Ban.

Các Phó trưởng Ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh; ủy viên là các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang -0
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67–QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Được biết, cùng với tỉnh Bắc Giang, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như Long An, Điện Biên, Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn La…

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2.6.2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành trực thuộc trung ương. Quy định được ban hành thể hiện rõ sự quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thảo Anh