Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đứng đầu Đông Nam Bộ về chỉ số cải cách hành chính

- Thứ Sáu, 19/04/2024, 13:44 - Chia sẻ

Theo kết quả đánh giá về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục là đơn vị đứng đầu Đông Nam Bộ.

Năm 2023 là năm thứ 12 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, các tỉnh (PAR INDEX); là năm thứ 7 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tại 63 tỉnh, thành phố (SIPAS).

Theo kết quả vừa được công bố, tỉnh Quảng Ninh với 92.18 điểm đã dẫn đầu dẫn đầu về chỉ số PAR INDEX của 63 tỉnh, thành phố; tỉnh An Giang với 81.32 điểm là địa phương có số điểm thấp nhất.

Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các các tỉnh, thành phố (PAR INDEX) năm 2023

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ 5 với 91.03 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2022, tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ.

Đối với Chỉ số SIPAS của 63 tỉnh thành phố, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu với 90.61%; đứng cuối là tỉnh Bắc Kạn, đạt 75,03%. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ 8 (88,64%), tăng 10 bậc so với năm 2022, đứng đầu trong khu vực Đông Nam Bộ.

Về Chỉ số PAR INDEX năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ đứng đầu là Bộ Tư pháp với 89,95 điểm.

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chỉ số hài lòng của người dân đã mang lại những kết quả, tác động tích cực đối với cả cơ quan hành chính và người dân. SIPAS đã và đang thúc đẩy cơ quan hành chính ngày càng nỗ lực, quyết tâm cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và cung cấp cơ sở để cơ quan hành chính xác định, thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn.

Chỉ số hài lòng của người dân đã mang lại những kết quả, tác động tích cực đối với cả cơ quan hành chính và người dân

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang dần thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân. Người dân, xã hội đang dần quan tâm, ủng hộ, giám sát, phản hồi ý kiến tích cực hơn đối với các cơ quan hành chính để cùng xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Trong năm 2023, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 98,8%; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 87,06%; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 79%; 100% các sở ngành, UBND cấp huyện, xã đều có Trang thông tin điện tử.

Thạc Hiếu
#