Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu ngân sách năm 2023 ước đạt hơn 95 nghìn tỷ đồng

- Thứ Hai, 04/12/2023, 10:34 - Chia sẻ

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục giữ vững ổn định, thu ngân sách ước đạt hơn 95 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 107,31% so với kế hoạch đề ra.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2023 tiếp tục giữ vững ổn định

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cùng với việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ đã góp phần cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định.

Một số ngành kinh tế đạt kết quả nổi bật như: GRDP trừ dầu thô và khí đốt tăng 5,75%; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,47%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13,77%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 72,09%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,25%; thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, với tổng vốn đăng ký quy đổi khoảng 2,524 tỷ USD; phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 2.005 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 1.098 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Tỉnh cũng huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.

Công trường dự án cầu Phước An kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu với Đồng Nai

Tổ chức khởi công một số công trình, dự án trọng điểm như: Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận - ĐT 994; hoàn thành chủ trương đầu tư các dự án giao thông kết nối vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 95.067 tỷ đồng, đạt 107,31% Nghị quyết.

Bên cạnh đó, năm 2023, còn 8/38 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa đạt so với Nghị quyết năm 2023; Công tác quản lý nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU còn hạn chế...

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu khí tăng trưởng 8,5%; GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 8.605 USD/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,11%.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 4%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 13,33%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,13%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,01%; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 3,7%; tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 85.100 tỷ đồng; phấn đấu thu hút 2 tỷ USD và 20.650 tỷ đồng vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thạc Hiếu
#