Hiệu quả từ Chương trình liên tịch hành động bảo vệ môi trường

- Thứ Tư, 17/11/2021, 06:09 - Chia sẻ
Sau 5 năm thực hiện Chương trình liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020, công tác quản lý, bảo vệ môi trường của tỉnh Đồng Nai ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao hơn, từ đó có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Nguồn: ITN

Trên cơ sở Chương trình liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 được ký kết giữa Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên minh Hợp tác xã, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh... các hoạt động bảo vệ môi trường được tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên tuyền, vận động tích cực tới đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động.

Theo đó, trong 5 năm, hơn 30.000 đợt tuyên truyền, vận động được tổ chức, thu hút hơn 2,5 triệu lượt người tham gia; tổ chức hơn 300 lớp tập huấn, hội thi, hội thảo thu hút khoảng 50.000 người tham dự; phát động hàng nghìn đợt ra quân làm vệ sinh, thu hút hàng triệu lượt người tham gia; sử dụng khoảng 500 pano, áp phích, băng rôn và hơn 1 triệu tờ rơi, tờ bướm, tài liệu tuyên truyền; trồng và chăm sóc hơn 2,5 triệu cây xanh các loại. Ngoài ra, phát động các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường với hơn 10 triệu lượt người tham dự; thu dọn hơn 50.000m3 rác thải, thu đổi hơn 10.000 tấn chất thải rắn thông thường và nguy hại; khai thông, nạo vét kênh, mương, cống rãnh nội đồng được hơn 500km; tu bổ, sửa chữa hàng trăm kilomet đường giao thông và mương thoát nước; lắp đặt và sửa chữa khoảng 2.400 túi biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi; tu bổ, sửa chữa hàng nghìn công trình phúc lợi khác phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của người dân.

Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện chất lượng, hiệu quả ở một số khu vực trọng điểm và trở thành thói quen thân thiện với môi trường; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp hội, đoàn thể trong tham gia hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực.

Để góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục được triển khai. Song song đó, Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai sẽ phối hợp huy động sự tham gia chủ động và tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng trên địa bàn thông qua nhiều phong trào; chủ động phối hợp để nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư trong các hoạt động về bảo vệ môi trường và bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường; xây dựng và nhân rộng mô hình hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Cũng như thường xuyên cập nhật các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường để phổ biến rộng rãi đến cộng đồng dân cư; xây dựng các chương trình truyền thông môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn kết chặt chẽ với các đợt phát động hưởng ứng các tuần lễ về bảo vệ môi trường…

Lê Chi