Thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số
06:26 27/05/2022
Nhìn lại gần 1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị
06:06 27/05/2022
Kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
06:04 27/05/2022
Thái Nguyên xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
17:38 25/05/2022