Trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đảng bộ cơ quan VPQH