HĐND thành phố Bắc Ninh

Trang bị kỹ năng, nâng cao hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Hoạt động của đại biểu có tác động trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của HĐND và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND thành phố và các phường luôn được HĐND thành phố Bắc Ninh quan tâm. Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND thành phố và các phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đề án) đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý.

Bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu

HĐND thành phố Bắc Ninh có tổng số đại biểu cấp thành phố là 34 đại biểu; cấp xã, phường là 465 đại biểu. Ngay từ khi thực hiện Đề án, thành phố Bắc Ninh đã chú trọng công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đồng thời, chủ động tổ chức các lớp tập huấn cho Thường trực HĐND các phường, thành viên các Ban HĐND thành phố và phường, trong đó lựa chọn các nội dung tập huấn thiết thực như kỹ năng phát biểu, thảo luận và thuyết trình của Đại biểu HĐND; kỹ năng chất vấn và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội… Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố tổ chức các cuộc Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) và hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, đại biểu HĐND thành phố và các phường.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thanh Mai cho biết, hoạt động TXCT cũng được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực. Nhiều địa phương, đơn vị đổi mới hình thức tổ chức cho Đại biểu HĐND 2 cấp thành phố TXCT đến các khu phố, vì vậy số lượng, thành phần cử tri tham dự đa dạng hơn và khắc phục được tình trạng cử tri chuyên nghiệp. Các cuộc TXCT đều công khai thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình, bố trí lãnh đạo UBND và các ngành chức năng tham dự để trực tiếp xem xét trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Trong công tác tiếp công dân, từ tháng 7.2017 đến tháng 6.2020 tại trụ sở Ban tiếp công dân thành phố đã tiếp công dân theo định kỳ 77 phiên với 503 lượt người tới khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 325 vụ việc. Tại trụ sở tiếp công dân UBND các phường, đã tiếp 792 phiên với 1.325 lượt người tới khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 596 vụ việc. Công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được tăng cường, giải quyết kịp thời những phát sinh ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân và bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

Một góc thành phố Bắc Ninh

Đổi mới cả nội dung, hình thức

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 15 kỳ họp, các phường tổ chức 192 kỳ họp. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 12 đã đưa vào sử dụng phần mềm kỳ họp HĐND trên thiết bị di động thông minh và máy tính bảng để đại biểu nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào các tài liệu trình kỳ họp, qua đó tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND ngày càng chất lượng và đổi mới, phần lớn dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận tại tổ và ở hội trường; tăng thời lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và UBND. Cùng với chất vấn tại kỳ họp, nhiệm kỳ này, HĐND thành phố cũng tổ chức 2 phiên giải trình về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Các phiên giải trình được tổ chức đúng luật, chất lượng, hiệu quả; những tồn tại, hạn chế của từng phòng, ban được các đại biểu thẳng thắn trao đổi. Điểm nổi bật của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ này là đổi mới hoạt động giám sát và khảo sát, ngoài việc giám sát qua báo cáo thường kỳ trình tại kỳ họp, HĐND cũng đã tổ chức 35 cuộc giám sát, khảo sát.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thanh Mai cho biết, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, ngay từ đầu năm Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát theo nghị quyết, kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng kế hoạch, tránh chồng chéo. Hình thức giám sát không ngừng đổi mới, thay đổi về nội dung, hình thức, chất lượng giám sát ngày càng nâng cao. Bên cạnh các nội dung giám sát theo kế hoạch, Thường trực HĐND, các Ban HĐND còn giám sát đột xuất, giám sát theo chuyên đề tập trung vào những vấn đề nóng, mang tính thời sự được nhân dân và cử tri quan tâm.

Các kết luận giám sát không những đánh giá đúng thực trạng kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ mà còn đề xuất những giải pháp cụ thể để khắc phục, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo tiền đề để HĐND thành phố ban hành nhiều nghị quyết sát với tình hình thực tiễn.

Khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động 

Sau hơn 3 năm thực hiện đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND thành phố và các phường, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật tài liệu của một số đại biểu còn chậm. Một số đại biểu chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát của HĐND, còn có một vài kiến nghị sau giám sát chưa được các ban, ngành chức năng thực hiện kịp thời. Việc theo dõi, giám sát của đại biểu đối với các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có mặt còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu là do đa số đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều nên chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của đại biểu. Một số đại biểu còn thiếu chủ động tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp HĐND.

Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan dân cử, cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND hai cấp thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thanh Mai chia sẻ, HĐND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan chức năng trên tất cả các hoạt động, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị để làm cầu nối mật thiết giữa chính quyền với nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu, chú trọng lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng thẩm tra và ban hành nghị quyết của HĐND, bảo đảm sát, đúng, có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND xứng đáng với vai trò, trọng trách nhân dân giao phó.

Quang Tuấn