Hướng tới kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2.9

Trận địa lòng Dân 

Xem với cỡ chữ

Tròn 76 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan gông xiềng nô lệ ngót trăm năm của thực dân, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm. Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa Nhân dân ta từ thân phận vong quốc nô lệ bước tới thời kỳ tự do, với quyền được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc cùng nhân loại tiến bộ.

Những ngày tháng Tám năm nay, Đảng và Nhân dân với tất cả tài lực và vật lực cùng cộng đồng quốc tế quyết tâm chống lại đại dịch Covid-19. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đây là cuộc thử thách khốc liệt về ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của Nhân dân ta, dưới ngọn cờ của Đảng.

Không lực lượng nào quý giá và vô địch bằng lòng Dân

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng, kết tinh sức mạnh quật cường mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam, trong ngọn gió thời đại về quyền độc lập tự do và quyền tự quyết dân tộc, trên quy mô toàn cầu. Chỉ với 20 triệu đồng bào, nhưng với tinh thần quyết “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, chỉ trong 16 ngày, dân tộc ta đã làm nên cuộc cách mạng gây chấn động lịch sử. Lòng Dân như sóng cuộn vùi lấp ngoại xâm! Không lực lượng nào to lớn, quý giá và vô địch bằng lòng Dân.

Rồi năm 1946. Mở đầu 9 năm dân tộc kháng chiến chống Pháp xâm lược lần thứ hai, thiên chưa thời (đất nước bị bao vây, lại bốn bề giặc dữ lăm le), địa càng chưa lợi (một mảnh đất an toàn khu nhỏ bé làm đất đứng chân), nhưng chung cuộc kháng chiến trường kỳ đã thành công! Bởi 6 chữ, mà 2 chữ đầu tiên không phải là bất cứ điều gì khác mà là: Toàn Dân rồi mới tới Toàn diện, Trường kỳ! Nhiều chữ Người viết hoa hợp lại thành Quần chúng và gọi Nhân Dân! “Chúng chí thành thành” vô địch! 

Ý Dân, Lòng Dân, Sức Dân như bức tường thành giữ nước! Lòng Dân chính là Bảo vật Quốc gia - “tài sản” tôn quý nhất của đất nước trải qua mấy nghìn năm và tài sản lớn nhất của cách mạng nước nhà hơn 90 năm qua!      

Nhìn lại 35 năm thực thi công cuộc Đổi mới, “Ý Dân, Lòng Dân, Sức Dân” càng tỏa sáng. Không ai và không gì cản nổi. Khi muôn dân ủng hộ, sự nghiệp cách mạng tất thành! “Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”!

Thế Nước - Lòng Dân - Vận Đảng thống nhất, hài hòa làm nên vị thế mới, sức mạnh mới và uy tín quốc gia.

Bởi vì, Đảng ta khắc cốt ghi tâm: “Dân là gốc”, “Dân là chủ”, “Dân làm chủ” và nguyện nỗ lực phấn đấu, hy sinh sao cho xứng đáng “Đảng ta là đứa con nòi của Nhân dân”, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh...”, Đảng ta sinh ra “quyết không có lợi ích nào khác”, ngoài lợi ích “phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân Dân”.
Bởi vì, trong trời đất, không gì quý bằng Nhân Dân; trong nước Việt Nam dân chủ, thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất. Ai muốn thành công, thì không thể không thành tâm chịu khó nghe dân, gặp dân, hỏi dân, hiểu dân, học dân và hết sức làm lợi cho dân. Bởi, “không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”, “dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết. Việc gì cũng phải bàn với dân; dân sẽ có ý kiến hay”. Đặc biệt, “đối với dân ta, đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Và, mỗi người phải tự mình trong sạch, tự mình liêm chính, tự mình noi gương Nhân dân. Tới lượt mình, Nhân dân cũng tự ý thức về quyền và nghĩa vụ chân chính của mình, đâu là lợi ích chính đáng của mình theo đạo lý và đúng pháp lý, để thực sự xứng đáng là tài sản vô giá của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “không có Nhân dân không thành Dân tộc, Đảng và Tổ quốc chúng ta không có gì cả!”. 

Nhân dân mãi tự nhiên là cội nguồn sức mạnh dân tộc

Càng ở những khúc quanh của lịch sử, ở những bước ngoặt sinh tử của đất nước, tinh thần, sức mạnh, đức nhân văn truyền đời của Nhân dân càng rực rỡ.

Những ngày tháng Tám năm nay, trước đại dịch Covid-19 đang làm nghiêng ngả, đảo lộn toàn cầu, Đảng ta và Nhân dân ta với tất cả tài lực và vật lực cùng cộng đồng quốc tế quyết tâm chống lại đại dịch thế kỷ. Tất cả vì sự sinh tồn và phát triển của dân tộc, góp phần vì sự an toàn và thịnh vượng của thế giới. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đây là cuộc thử thách khốc liệt về ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của Nhân dân ta, dưới ngọn cờ của Đảng. Đây cũng là thời khắc để nhuệ khí mỗi người vun đắp Quốc khí Việt Nam bừng lên, khẳng định Quốc thể Việt Nam rạng rỡ và tinh thần Quốc dân Việt Nam mưu lược, bất khuất trước thiên tai, dịch bệnh hoành hành. Trên con đường đó, Nhân dân mãi tự nhiên là cội nguồn sức mạnh dân tộc, đất nước. 

Trước tình thế hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi: “Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Đó chính là cương lĩnh hành động, là phẩm giá dân tộc, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với Nhân dân và là bổn phận của mỗi người Việt Nam lúc này, góp phần xứng đáng vào nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta!      

Trong gần hai năm qua, chúng ta đã cùng nhân loại đối mặt và khắc chế những tác động của đại dịch Covid - 19: Thiệt hại sinh mạng con ngườisự bất ổn về kinh tế và xã hội, tình trạng phân biệt đối xử, cả việc lan rộng thông tin sai lệch, thậm chí cả thuyết âm mưu về virus SARS-CoV-2 với các biến thể của nó, đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu

Toàn Dân, toàn Đảng phải chiến thắng và chỉ chiến thắng Đại dịch, mới tồn tại và phát triển. Quyết không có đường lùi!

Lúc này, tự giác và kỷ luật là bức tường thành phòng, chống dịch. Cùng với tự cách ly, tự phòng, chống dịch khắp nơi, mỗi người phải giữ kỷ luật chống dịch như mệnh lệnh chiến trường, làm con đê ngăn dịch vững chãi. Ai buông lỏng kỷ luật là tự mình làm “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ”. Hàng vạn Tổ cộng đồng chống dịch của Nhân dân ở từng ngõ xóm, trong mỗi ngôi nhà khắp mọi miền Tổ quốc đang ngày đêm không ngừng cảnh giới dịch dã. Hàng chục vạn tổ từ tâm khắp nước đang giúp đỡ lẫn nhau phòng, chống đại dịch. Một trăm triệu đồng bào là một trăm triệu pháo đài phòng, chống đại dịch. Đây là lòng dân như sóng cả!

Hơn lúc nào hết, mưu lược “khoan thư sức dân để làm kế bền gốc, sâu rễ” phải tiếp tục là thượng sách của Đảng, của Nhà nước trong phòng, chống đại dịch. Các gói cứu trợ phải nhanh nhất, trực tiếp nhất tới tận tay những đơn vị, những người được cứu trợ. “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo”; “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi”... Liêm chính, kính dân trong hành xử nhân đạo là truyền thống dân tộc phải là thước đo phẩm giá mỗi công bộc, trách nhiệm quản trị xã hội của Nhà nước và sức mạnh nhân văn của thể chế lúc này. Không ai được xâm phạm và làm vấy bẩn trọng trách thiêng liêng vô giá đó. Vì, “dân là dân nước, nước là nước dân”, “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Làm trái đi là phụ lòng Nhân dân, là vong ơn bội nghĩa với Nhân dân!

Và, hơn lúc nào hết, “dân là gốc” trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, thật sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy sáng kiến của Nhân dân, học hỏi Nhân dân trong phòng, chống đại dịch. Đồng thời, cổ vũ, bảo vệ và hướng dẫn Nhân dân với tư cách là trung tâm, là chủ thể của công cuộc phòng, chống đại dịch; mọi chủ trương, quyết sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân; chủ động thực thi mục tiêu kép trong chống dịch và từ trong chống dịch, có kế hoạch phục hồi và phát triển ngay sau đại dịch. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với quốc tế phòng, chống đại dịch.

Không vì Nhân dân trên hết và trước hết; và Nhân dân không vì sự an toàn quốc gia tối thượng, không vì sự an sinh đầu tiên của chính mình, mọi sự phòng, chống đại dịch sẽ khó thành!

Tôn trọng và bảo vệ Nhân dân, tiếp tục nâng lòng dân hơn sóng cả. Và, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 31.7.1955, thì càng lúc này hơn hết lúc nào “ý dân là ý trời”! 

Công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 chắc chắn sẽ còn dài và sẽ còn nhiều gian khổ, mất mát và cả những hy sinh. 

Với tinh thần Cách mạng tháng Tám năm 1945, theo đó, khắp đất nước, Nhân dân đang đồng lòng một khối, ý dân đang tỏa sáng nơi nơi, sức dân đang bừng dậy khắp chốn, tài dân đang phát huy bốn phương, Nhà nước đang nỗ lực và tận tụy vì Nhân dân, chắc chắn chúng ta sẽ phòng, chống đại dịch thành công!                

TS. Nhị Lê- Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản