Nhìn lại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX

Trách nhiệm ngay từ đầu nhiệm kỳ 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần trách nhiệm, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX đã thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thông qua số lượng nghị quyết lớn là những quyết sách rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng thời tác động trực tiếp đến đông đảo nhân dân. Thành công của kỳ họp là kết quả của quá trình chuẩn bị, tổ chức kỹ lưỡng, chu đáo, trách nhiệm cao, nhất là việc phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu và vai trò điều hành của Chủ tọa.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp Ảnh: Thanh Phúc
Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp
Ảnh: Thanh Phúc

Xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Tại kỳ họp, cùng với tập trung thảo luận những nội dung trình, HĐND tỉnh đã dành thời gian phù hợp cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn 3 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Công nghiệp thương mại; quản lý tài chính ngân sách; lao động việc làm, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh, xã hội. Đã có 11 lượt đại biểu tham gia chất vấn, với 8 lượt lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời. Phiên họp diễn ra dân chủ, công khai, thẳng thắn, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao. Các đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn, đúng trọng tâm, tập trung vào những vấn đề đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan liên quan cơ bản báo cáo, giải trình được các vấn đề đại biểu nêu ra, thấy được những hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm của ngành mình và đưa ra được giải pháp cụ thể khắc phục.

Thành công, điểm nhấn của kỳ họp không thể thiếu vai trò điều hành của Chủ tọa tại phiên thảo luận và chất vấn với nhiều cải tiến, chuyên nghiệp, khoa học, dân chủ, phát huy được tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu, góp phần giảm ý kiến trùng lặp, tăng tính tranh luận, nâng cao chất lượng phiên họp. Kết luận phiên thảo luận, chất vấn ngắn gọn, súc tích, bao quát các vấn đề đặt ra, có sự thuyết phục, tạo thuận lợi cho các cơ quan tiếp thu, hoàn thiện nội dung kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thông qua 38 nghị quyết. Đây là kỳ họp có số lượng nghị quyết lớn và là những nghị quyết rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng thời tác động trực tiếp đến đông đảo nhân dân. Thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ 3 là kết quả của quá trình chuẩn bị, tổ chức kỹ lưỡng, chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và điều hành linh hoạt, khoa học của Chủ tọa. Trong đó, đáng chú ý các phiên thảo luận, chất vấn đã nhận được sự quan tâm đồng tình của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, thể hiện tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao; HĐND tỉnh đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, nghị quyết quy định bảo đảm các hoạt động trong suốt nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thể chế, ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Hoạt động các kỳ họp, giám sát và TXCT có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 3, các đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu để tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, nhất là những đại biểu mới lần đầu tham gia hoạt động dân cử song bước đầu thể hiện bản lĩnh nghị trường, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, vai trò của người đại biểu dân cử. Đã có 25/55 đại biểu (chiếm 45,45%) phát biểu với 27 nhóm vấn đề trên các lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, tư pháp, trật tự xã hội…

Thành công của Kỳ họp thứ 3 còn đến từ công tác tham mưu, phục vụ chuẩn bị. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cơ bản bảo đảm; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung và điều hành kỳ họp của chủ tọa; bảo đảm diễn biến của kỳ họp được tiến hành theo chương trình đã được thông qua. Công tác lễ tân, hậu cần được thực hiện tốt, an toàn, tiết kiệm; việc đón, tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ, chi chế độ cho đại biểu được chuẩn bị chu đáo, thuận tiện, an toàn, đúng quy định.

THÙY LINH