Hoạt động của HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trách nhiệm, hiệu quả, vì dân 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, một nhiệm kỳ trách nhiệm, hiệu quả, vì dân của HĐND tỉnh Bình Dương không chỉ được minh chứng qua số nghị quyết được ban hành, số cuộc giám sát hay tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… đã thực hiện mà chiều sâu, trong đó là chất lượng, hiệu quả các quyết sách, là số kiến nghị giám sát và kiến nghị của cử tri được đôn đốc thực hiện...
Cử tri phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một phát biểu ý kiến tại một buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố

Ảnh: Huỳnh Thủy 

Không dừng lại ở các con số

Trong nhiệm kỳ, hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) tiếp tục được tăng cường. Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện cùng TXCT. Qua đó, tạo được sự gắn bó, tin tưởng của cử tri đối với 2 cấp HĐND. Hoạt động TXCT được tổ chức rộng khắp, các buổi TXCT được truyền hình đưa tin và truyền thanh trực tiếp; đối tượng cử tri là Nhân dân cư ngụ tại địa phương; dành nhiều thời gian cho cử tri phát biểu ý kiến. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã chuyển UBND tỉnh 1.564 kiến nghị để xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết, trả lời theo thẩm quyền; đồng thời chuyển các cơ quan khác 47 nội dung kiến nghị để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND và các ngành chức năng xem xét, trả lời, trong đó đã giải quyết xong trên 80%.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Trường Nhật Phượng

Nhìn lại hoạt động của HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: 5 năm qua, HĐND tỉnh Bình Dương đã đóng góp quan trọng trong việc xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực và biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường, Bình Dương vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức khá cao (9,35%/năm), cao hơn mức bình quân của cả nước (5,9%); GRDP bình quân đầu người đạt 151 triệu đồng/năm. Tỉnh chú trọng đổi mới mô hình phát triển, đột phá trong thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới thông qua việc hợp tác, triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, Vùng đổi mới sáng tạo… Đặc biệt, đã giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.

Trong nhiệm kỳ Khóa IX, HĐND tỉnh Bình Dương đã không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động. Nhất là việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kỳ họp, tài liệu được gửi đến đại biểu thông qua hộp thư điện tử và đăng tải trên trang thông tin điện tử để đại biểu khai thác, giảm thiểu việc gửi văn bản giấy đến đại biểu. Từ năm 2019, HĐND tiến hành kỳ họp qua phần mềm họp không giấy. Từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, chính thức đưa vào sử dụng Ứng dụng (App) điều hành hoạt động của HĐND phục vụ đại biểu khai thác tài liệu và biểu quyết tại kỳ họp.

Không dừng lại ở các con số: 17 kỳ họp, 256 nghị quyết được thông qua và 68 đợt giám sát... Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã cụ thể hóa được chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, có nhiều chính sách đặc thù góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống người dân. Hoạt động giám sát được tăng cường với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng và quan tâm giải quyết...

Phát huy vai trò các “công xưởng”

Với vai trò “công xưởng” trong các hoạt động, các Ban HĐND tỉnh Bình Dương đã không ngừng được phát huy, đóng góp quan trọng vào những kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đảm trách khối lượng công việc lớn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiếp tục khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Hoạt động giám sát của Ban luôn được đổi mới theo hướng sâu sát với thực tế và không ngừng nâng cao hiệu quả; các chuyên đề giám sát được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm và được tổ chức với hình thức, thời gian phù hợp. Để khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ trước trong thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát, Ban đã tổ chức các đợt tái giám sát và tham mưu tổ chức đợt tái giám sát của Thường trực HĐND nhằm bảo đảm các kiến nghị qua giám sát phải được các đơn vị chịu sự giám sát quan tâm thực hiện nghiêm túc. Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, thể hiện được chính kiến, có tính phản biện và đề xuất được các giải pháp thiết thực - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Tầm Dương nhấn mạnh.

Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ trong tình hình mới và kế thừa, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương đã không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác. Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đậu Đức Cường cho biết: Nội dung giám sát chuyên đề được lựa chọn sát với tình hình thực tế; việc xây dựng báo cáo kết quả giám sát, thông báo kết luận nội dung giám sát phản ánh đúng tình hình thực tế, các kiến nghị, đề xuất cụ thể, thực chất. Chất lượng các báo cáo thẩm tra của Ban ngày càng được nâng lên rõ rệt, có tính phản biện cao, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin, căn cứ trong thực hiện chức năng quyết định; hoạt động tham mưu, xử lý, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện…

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trịnh Đức Tài thì cho rằng: Với mô hình tổ chức có Trưởng, Phó trưởng Ban đều hoạt động chuyên trách đã giúp Ban có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu, việc định hướng các nội dung, chương trình làm việc được thuận lợi, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, các ủy viên của Ban đều là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể, các ngành chuyên môn nên am hiểu sâu về nhiều lĩnh vực, vì thế có đóng góp nhất định trong hoạt động thẩm tra, giám sát và tiếp thu, phản ánh ý kiến cử tri thông qua hoạt động của Ban. Các thành viên Ban luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, kịp thời lắng nghe ý kiến cử tri, với phương châm hướng về cơ sở, thường xuyên thu thập thông tin, nắm bắt thực tiễn phục vụ cho hoạt động dân cử, kịp thời đề xuất, góp ý kiến với Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.

NGUYỄN NHẬT