Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X

Trách nhiệm đối với nguyện vọng chính đáng của cử tri 

Xem với cỡ chữ
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Bình Dương đã phân công các sở ngành, địa phương liên quan xem xét, giải quyết 1.591/1.700 kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, đạt trên 93%. Đặc biệt, cử tri và cơ sở đồng tình, phấn khởi khi một số nội dung bức xúc, kiến nghị nhiều lần đã được các sở, ngành giải quyết… thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với nguyện vọng chính đáng của cử tri, cũng như sự tôn trọng, chăm lo cho quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đó là những kết quả nổi bật Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X nhấn mạnh qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa IX.

Trên 93% kiến nghị được giải quyết

Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. UBND tỉnh cũng đã quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tiếp thu, nghiên cứu giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, đối với 155 kiến nghị gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 17, có 116/155 nội dung được giải quyết xong, đạt 74,83%. Tỷ lệ này tuy thấp hơn tỷ lệ giải quyết của Kỳ họp thứ 15 (81,14%) nhưng vẫn là tích cực và đáng ghi nhận trong tình hình tỉnh vừa thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; còn 39/155 kiến nghị (chiếm 25,17%) đang được các ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết theo kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Đối với việc giải quyết các nghị còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp 17, UBND tỉnh đã phân công các sở ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết xong 14/84 nội dung, đạt 16,67%; còn lại 70/84 kiến nghị (chiếm 83,3%) sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. Như vậy, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh đã phân công các sở ngành, địa phương liên quan xem xét, đã giải quyết 1.591/1.700 kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, đạt trên 93%.

Không chỉ dừng lại ở con số “biết nói” trên, nội dung nổi bật Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương ghi nhận qua giám sát là cử tri và cơ sở đồng tình, phấn khởi khi một số nội dung bức xúc, kiến nghị nhiều lần đã được các sở, ngành giải quyết. Điển hình là việc khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi trời mưa trên Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn phường Tân Định. Hay, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2076/UBND-KT ngày 17.5.2021 về việc giải quyết trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (đây là một bước cụ thể hóa nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai)…

Theo Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương, những kết quả đạt được trong giải quyết kiến nghị của cử tri đã thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với nguyện vọng chính đáng của cử tri, cũng như sự tôn trọng, chăm lo cho quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, củng cố lòng tin, sự tín nhiệm của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương.

Dứt điểm các kiến nghị bức xúc, nhiều lần

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, luỹ kế kiến nghị cử tri còn tồn đọng trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 109 nội dung (chiếm 6,4%) được UBND tỉnh xác định giải quyết trong cuối năm 2021 và những năm tiếp theo. Chất lượng giải quyết, trả lời của một số sở, ngành và đơn vị liên quan còn hạn chế. Chưa có sự phối hợp tốt trong việc giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương. Còn có trường hợp sở, ngành chưa sâu sát trong kiểm tra, theo dõi kết quả, tiến độ giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri. Đáng chú ý, một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần, kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết thấu đáo.

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: UBND tỉnh cần chỉ đạo thủ trưởng các ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tiếp tục đề ra kế hoạch, biện pháp, lộ trình, thời gian giải quyết phù hợp đối với 109 kiến nghị còn tồn đọng trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; tập trung chỉ đạo các ngành quan tâm xử lý, giải quyết dứt điểm các nội dung cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần. Cụ thể như: việc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chưa bàn giao khu tập thể của cán bộ, nhân viên của Đài về địa phương quản lý; tình trạng thiếu một số loại thuốc như cao huyết áp, thuốc tiểu đường… khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế đối với bệnh nhân; về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản…

Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh việc UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, ban hành cơ chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri (lưu ý trường hợp nội dung kiến nghị không thuộc thẩm quyền ngành, địa phương mình thì đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền, góp phần giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri); đồng thời, chỉ đạo các ngành tăng cường kiểm tra, theo dõi kết quả, tiến độ giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo các ngành, địa phương cử cán bộ, công chức cùng tham dự hội nghị TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, nhất là những điểm “nóng”, vấn đề bức xúc để việc trả lời ý kiến của cử tri được cụ thể, sát thực và được cử tri đồng thuận.

THÁI HÒA