Trà Vinh: Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Khóa IX