Trà Vinh dành hơn 40 tỷ đồng cho khuyến công 

Xem với cỡ chữ
Theo UBND tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ thực hiện các hoạt động khuyến công với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng; trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 1,5 tỷ đồng, nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh hơn 18,3 tỷ đồng, số tiền còn lại huy động các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đầu tư.

Với nguồn kinh phí này, Trà Vinh sẽ đào tạo nghề cho khoảng 300 lao động ở các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 400 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp cho các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề. Tỉnh cũng hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho 52 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 200 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thực hiện các hoạt động khuyến công. Tạo việc làm cho khoảng 2.000 - 3.000 lao động nông thôn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công; nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất công nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; huy động các doanh nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia và hỗ trợ các hoạt động khuyến công.

Trà Vinh khuyến khích các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ vào sản xuất; ưu tiên hỗ trợ cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường theo chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

MH