TP. Lào Cai, Lào Cai: Khẩn trương giải quyết các kiến nghị đã lâu 

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương giải quyết 155 nội dung ý kiến chưa giải quyết xong, nhất là các nội dung kiến nghị đã lâu, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, đời sống của Nhân dân; chỉ đạo rà soát các nội dung đang giải quyết không thuộc thẩm quyền đề nghị tổng hợp chuyển cấp tỉnh giải quyết; đối với các nội dung đề nghị tạm gác lại cần xác định rõ lộ trình, đến thời điểm nào thì tiếp tục giải quyết để cử tri yên tâm không kiến nghị nhắc lại. Đề nghị các Ban HĐND chủ động triển khai khảo sát, thẩm tra thường xuyên kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo địa bàn được phân công phụ trách…

HÀ HƯƠNG