TP Hồ Chí Minh thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 

Xem với cỡ chữ
Theo Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu do UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành, TP Hồ Chí Minh đề xuất thực hiện 56 chương trình, dự án, được phân theo 2 giai đoạn, gồm giai đoạn năm 2020 với 17 chương trình, dự án do 12 sở, ban, ngành chủ trì và giai đoạn từ 2021 - 2030 với 39 chương trình, dự án do 15 sở, ban, ngành chủ trì.

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với biến đổi khí hậu và chuẩn bị nguồn lực. Đối với nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, giai đoạn 2020, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 6 chương trình, dự án để xây dựng và thực hiện các đề xuất giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh, phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) cho lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực chất thải rắn…

	Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân gây ngập lụt Nguồn: ITN
Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân gây ngập lụt
Nguồn: ITN

Trong giai đoạn 2021 - 2030, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 20 chương trình, dự án, trong đó, có 19 chương trình, dự án lồng ghép gồm nghiên cứu các giải pháp thay thế nhiên liệu sạch cho các phương tiện giao thông ở TP Hồ Chí Minh; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi công nghệ sạch và công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn… và 1 dự án mới là áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm, hàng hóa.

Với nhóm nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu, trong giai đoạn 2020, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 7 chương trình, dự án, trong đó có 6 chương trình, dự án lồng ghép là nghiên cứu, dự báo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến hệ thống công trình thủy lợi; giải pháp thích ứng, giảm thiểu và biện pháp công trình phù hợp… và 1 chương trình, dự án mới là xây dựng bộ tiêu chí chung về phát triển đô thị xanh, phục vụ công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị tại TP Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2030, thành phố sẽ thực hiện 17 chương trình, dự án, gồm phát triển các khu vực đô thị mẫu để tích hợp các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng và nâng cấp hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; phân tích đánh giá rủi ro ngập nước tại khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp thích ứng…

Với nhóm nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực, TP Hồ Chí Minh sẽ đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế các trạm y tế phường, xã để kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh do thời tiết cực đoan hoặc thiên tai nguy hiểm như hỏa hoạn, gió lốc… Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng và quản lý công trình thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, thành phố sẽ thực hiện một số chương trình như xúc tiến đầu tư trong triển khai kế hoạch hành động để tăng cường hợp tác quốc tế; nghiên cứu mô hình tận dụng năng lượng mặt trời phát điện cho khu vực nông thôn; tăng cường ứng dụng vật liệu xây dựng không nung và các loại vật liệu xây dựng thân thiện môi trường trong xây dựng… 

Vân Phi