TP Hồ Chí Minh nỗ lực giảm rác thải nhựa trên biển 

Xem với cỡ chữ
Để tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển; đồng thời nâng cao ý thức người dân về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường biển, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ)
Nguồn: ITN

Theo đó, TP Hồ Chí Minh đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu mỗi năm 2 lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển. Đến năm 2030, thành phố sẽ giảm 75% rác thải nhựa trên biển; 100% các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Mỹ cho biết, để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch, Sở sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử của cộng đồng với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Du lịch… thực hiện việc điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động trên biển; thực hiện tốt mô hình phân loại chất thải, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa tại các khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch ven biển, ven sông, cảng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa đại dương, bảo đảm thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương.

Nhật Phương