TP Hồ Chí Minh lấy ý kiến về Đề án tổ chức chính quyền đô thị 

Xem với cỡ chữ
Ngày 19.9, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương góp ý các Đề án mô hình chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Trường)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, hội nghị lần này để thảo luận sâu về các đề án, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp TP Hồ Chí Minh đề ra cũng như gợi mở các giải pháp mới để thành phố tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Kết quả từ hội nghị sáng nay là cơ sở để thành phố hoàn chỉnh các đề án trình các cơ quan Trung ương thông qua.

Về Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trước đây TP Hồ Chí Minh có 7 năm (giai đoạn 2009 - 2016) thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường; là địa phương có số lượng đơn vị thí điểm lớn nhất cả nước. Thực tiễn cho thấy, khi thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, quyền dân chủ của người dân vẫn được đảm bảo; tinh gọn bộ máy; khắc phục được sự trùng lắp về nhiệm vụ của các cơ quan, đảm bảo tính hiệu lực xuyên suốt, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước. Nhất là, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, chăm lo đời sống người dân thành phố. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng, điều đó có thể nhận thấy hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền không quá phụ thuộc vào việc tổ chức HĐND quận, huyện, phường.

Về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2021, Chủ tịch UBND thành phố thông tin, việc sắp xếp này nhằm tổ chức hợp lý hơn đơn vị hành chính các cấp để phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của đất nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, qua đó, phát huy các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. TP Hồ Chí Minh cũng sẽ lồng ghép xây dựng Đề án thành lập thành phố Thủ Đức - đơn vị hành chính mới sẽ được hình thành trên cơ sở sáp nhập quận 9, 2 và Thủ Đức. TP Thủ Đức sẽ đóng vai trò trung tâm triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, là hạt nhân thúc đẩy kinh tế thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ngày càng mạnh mẽ. Dự kiến, sau khi thành lập TP Thủ Đức sẽ đóng góp 30% GDP của TP Hồ Chí Minh và 7% GDP của cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nhật Trường)

Đồng tình với các vấn đề Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nêu ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng: việc lấy ý kiến cho 2 đề án là rất quan trọng để đảm bảo thống nhất các nội dung liên quan và hoàn chỉnh các thiếu sót với mục tiêu chung là giữ vững vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất nước của TP Hồ Chí Minh. Từ những ý kiến trao đổi của các Bộ - ngành, các cơ quan Trung ương, các đơn vị của thành phố, Bộ Nội vụ sẽ cùng UBND TP Hồ Chí Minh tổng hợp, hoàn thiện các đề án trình Chính phủ xem xét trong thời gian sớm nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian để trao đổi, góp ý về các Đề án nêu trên. Đề án tổ chức chính quyền đô thị đã được TP Hồ Chí Minh xây dựng từ năm 2007 và tiếp tục điều chỉnh, bổ sung vào năm 2013. Tuy nhiên thời điểm đó, cơ sở pháp lý chưa vững chắc và đầy đủ nên chưa thể triển khai. Trên cơ sở các quy định hiện hành và chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, TP Hồ Chí Minh triển khai xây dựng 02 đề án: Không tổ chức HĐND quận, phường tại TP Hồ Chí Minh (tên gọi cũ là Đề án tổ chức chính quyền đô thị) và Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021 (bao gồm Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh).

Nhật Trường