TP Hải Phòng tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2016 - 2020 

Xem với cỡ chữ
Giai đoạn 2016 - 2020 đánh dấu những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng. Ðây là cơ sở vững chắc để thành phố hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030...