TP. Đông Hà, Quảng Trị: Nhiều quyết sách quan trọng mang lại hiệu quả thiết thực 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các kỳ họp HĐND thành phố đã thông qua 151 nghị quyết. Trong đó, có nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng mang lại hiệu quả thiết thực như: Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2020; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố giai đoạn 2016 - 2020; Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017 - 2021... Hoạt động giám sát ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu sát với thực tiễn với 85 cuộc giám sát, khảo sát tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm; các vấn đề cấp thiết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhiều vấn đề đã được UBND thành phố giải quyết, chỉ đạo giải quyết kịp thời… Qua đó, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của thành phố với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 11,06%.

HOÀNG MAI