TP. Đà Nẵng: Quyết liệt giải quyết vấn đề tồn đọng 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được tổ chức, Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thời gian qua khi vừa tập trung chống dịch, phát triển kinh tế, vừa tập trung tổ chức bầu cử an toàn; đề nghị UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ kiện toàn nhân sự của UBND, chuẩn bị đầy đủ các nội dung cho Kỳ họp thứ Nhất của HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn các nội dung để trình tại Kỳ họp thứ Hai. Đồng thời, rà soát, tăng cường chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc quyết liệt để giải quyết vấn đề tồn đọng, trả lời các thắc mắc của cử tri, cam kết thời gian xử lý và thông báo cho cử tri được biết. Thường trực HĐND thành phố cũng nhấn mạnh việc tiết kiệm nguồn chi để dành nguồn lực mua vaccine phòng chống dịch Covid-19; phải đưa yêu cầu phòng, chống dịch lên trên hết, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

LÊ THẢO