TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng: Kiện toàn các chức danh HĐND và UBND thành phố 

Xem với cỡ chữ

HĐND thành phố vừa tổ chức Kỳ họp thứ 14 kiện toàn các chức danh HĐND và UBND thành phố. Theo đó, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, Chủ tịch HĐND thành phố Khóa V đối với ông Phùng Ngọc Hạp để giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội đối với ông Bùi Văn Dũng; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và cho thôi làm đại biểu HĐND đối với ông Lê Trọng Tuấn do nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, HĐND thành phố  bầu ông Nguyễn Văn Khắc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm giữ chức Trưởng ban Pháp chế; bà Võ Thị Thu Nga, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy kiêm giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; 29/29 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Phùng Ngọc Hạp giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố… HĐND thành phố cũng đã xem xét việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn khai thác quỹ đất.

NGUYỄN HOÀN