TP. Cao Bằng, Cao Bằng: Thực hiện nghiêm việc cưỡng chế những án phức tạp kéo dài 

Xem với cỡ chữ

Ban Pháp chế HĐND thành phố đã giám sát việc thực hiện công tác thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS thành phố. Theo báo cáo, từ năm 2017 đến tháng 4.2019, đơn vị đã thụ lý 1.672 việc, giải quyết xong 1.116 việc; tổng số tiền thụ lý hơn 59 tỷ đồng, giải quyết xong gần 18,4 tỷ đồng, đạt 67,7%. Việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao và các hoạt động khác được thực hiện đầy đủ theo pháp luật, tiếp nhận 12 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 8 đơn, 4 đơn khiếu nại do có nội dung khiếu nại sai toàn bộ nên đơn vị đã ban hành văn bản trả lời cho người khiếu nại… Tuy nhiên, số lượng bản án, quyết định của tòa chuyển sang ngày càng tăng, tính chất của các vụ việc phức tạp; nhiều vụ việc người thi hành án là đối tượng nghiện ma túy, không có tài sản, sống phụ thuộc gia đình hoặc không xác định được nơi cư trú; một số trường hợp người thi hành án có ý thức chấp hành pháp luật chưa cao…

Đoàn giám sát đề nghị đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật với chính quyền địa phương giảm số án tồn đọng và thực hiện nghiêm việc cưỡng chế những án phức tạp kéo dài gây khó khăn cho việc thi hành bản án tòa án đã tuyên…

BÙI TOÀN