TP Vị Thanh, Hậu Giang: Lưu ý chọn lựa người ứng cử bảo đảm chất lượng, đủ năng lực 

Xem với cỡ chữ

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các xã, phường trên địa bàn cho thấy: Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn thành phố đã tiến hành các bước theo đúng luật định. Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị, thành phố yêu cầu địa phương cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử, gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Về công tác nhân sự, lưu ý phải chọn lựa người ứng cử bảo đảm chất lượng, đủ năng lực; tiến hành tổ chức hiệp thương các bước theo luật định để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ tới. Cần thực hiện tốt các văn bản của cấp thẩm quyền và kịp thời báo cáo những khó khăn, để thành phố cùng địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác bầu cử để đạt kết quả cao nhất.

NGUYỄN HOÀNG