TP Long Xuyên, An Giang: Kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND 

Xem với cỡ chữ

HĐND thành phố Khóa XI vừa tổ chức Kỳ họp thứ 16 kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND. Theo đó, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Thành Thái do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thiện Hảo. Đồng thời, bầu bổ sung Bí thư Thành ủy Đặng Thị Hoa Rây giữ chức Chủ tịch UBND thành phố; Phó Bí thư Thành ủy Bùi Văn Tặng giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình Võ Thị Xuân Kiều giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua các nghị quyết về: Điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2019; điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2020; điều chỉnh phê chuẩn phân bổ kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2020 ngân sách thành phố...

VŨ HÙNG