ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - PHIÊN HỌP THỨ 34

Không tạo khoảng trống pháp luật hoặc trục lợi chính sách
17:55 13/06/2024

Chiều 13.6, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Có nhiều dư địa để tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng
16:01 13/06/2024

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV) tại phiên họp sáng 13.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, vẫn có nhiều dư địa để đồng tình với việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm 2024 như đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chính sách cần bảo đảm mục tiêu đề ra, không để xảy ra khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

Đồng ý trình Quốc hội xem xét, tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng
11:57 13/06/2024

Sáng nay, 13.6, tiếp tục Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV).

Chỉ đạo xuyên suốt, hướng dẫn kịp thời, không để cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện
19:05 12/06/2024

Chiều 12.6, tiếp tục Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Tờ trình số 173/TTr-CP ngày 23.4.2024 của Chính phủ về điều chỉnh Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11.7.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025.

Tạo bước đột phá trong áp dụng chính sách đặc thù, vượt trội với công nghiệp quốc phòng, an ninh
16:39 12/06/2024

Chiều 12.6, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Cho phép thử nghiệm có kiểm soát thì cần có điều khoản miễn trừ trách nhiệm
16:17 12/06/2024

Đã cho phép thử nghiệm - là vấn đề mới, thì bao giờ cũng chứa đựng rủi ro chưa lường trước được. Do đó, tại phiên họp sáng 12.6 về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển TP. Đà Nẵng, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, đã cho phép chính sách đặc thù về thử nghiệm có kiểm soát thì cần có điều khoản miễn trừ trách nhiệm, nhưng nên nghiên cứu chỉ miễn trừ trách nhiệm dân sự, hành chính, không miễn trừ trách nhiệm hình sự. 

Làm rõ mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh vệ
15:27 12/06/2024

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, chiều nay, 12.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. 

Rà soát kỹ, không quy định lại những nội dung đã được luật định
12:42 12/06/2024

Sáng 12.6, tiếp tục Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.

Cho ý kiến 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng
11:28 12/06/2024

Sáng nay, 12.6, tiếp tục chương trình phiên họp giữa hai đợt họp của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành: xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết
17:50 11/06/2024

Trong phiên thảo luận chiều nay, 11.6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp với các nội dung, tránh trùng lắp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết của 2 quy hoạch.

Thể hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với quy định về an toàn tính mạng, tài sản của người dân
16:12 11/06/2024

Cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại phiên họp giữa hai đợt họp của Kỳ họp thứ Bảy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc tiếp tục quy định nồng độ cồn trong máu và hơi thở bằng "0" khi tham gia giao thông, đồng thời đề nghị trình Quốc hội biểu quyết riêng về quy định này, thể hiện trách nhiệm của đại biểu với vấn đề liên quan tới an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Tiếp tục cấm điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
13:55 11/06/2024

Tiếp tục chương trình Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt họp của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, thảo luận về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ tại phiên họp sáng nay, 11.6, nhiều ý kiến tán thành với đề nghị tiếp tục thực hiện quy định cấm “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”; và xe ô tô chở học sinh, trẻ em phải có thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe. 

Rà soát kỹ các quy định về xây dựng, phát triển đường cao tốc
12:24 11/06/2024

Tiếp tục chương trình Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, sáng 11.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

Trừ điểm giấy phép lái xe không phải hình thức xử phạt hành chính bổ sung
10:51 11/06/2024

Sáng 11.6, tiếp tục chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.