ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - PHIÊN HỌP THỨ 33

Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản công
16:53 17/05/2024

Nêu thực tế còn có lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chậm giải ngân vốn đầu tư công ở các bộ, ngành địa phương, tại Phiên họp thứ 33, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ tiếp tục quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản công, tài nguyên, đất đai.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 15.5.2024
21:00 15/05/2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 15.5.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Bế mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ; Hoàn thiện pháp luật hình sự phần các tội phạm về chức vụ đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bế mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
17:15 15/05/2024

Chiều 15.5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 33.

Sớm hoàn thành việc xử lý những kiến nghị cử tri còn tồn đọng
16:20 15/05/2024

Qua xem xét kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành cần làm rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp, giải pháp sớm hoàn thành việc xử lý kiến nghị còn tồn đọng, chưa có lộ trình giải quyết.

Trình Quốc hội việc phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
15:20 15/05/2024

Chiều 15.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết kiến nghị của cử tri
11:50 15/05/2024

Cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV tại phiên họp sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, trong Báo cáo cần làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri và trách nhiệm của các bộ, ngành để rõ về nguyên nhân, đề ra biện pháp, giải pháp sớm hoàn thành việc xử lý kiến nghị tồn đọng.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị của cử tri
09:54 15/05/2024

Sáng 15.5, tiếp tục Phiên họp thứ 33, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4.2024; tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV.

Cơ chế, chính sách phải đặc thù, vượt trội, đột phá, có tính lan tỏa
20:09 14/05/2024

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo hướng bảo đảm có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, đột phá, có tính lan tỏa, không đưa vào Nghị quyết những chính sách có trong các luật khác hoặc không thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Phát triển tỉnh Nghệ An toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm
18:12 14/05/2024

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, chiều nay, 14.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục rà soát, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quan điểm "phòng là chính"
16:58 14/05/2024

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là yêu cầu cấp thiết. Nhấn mạnh nội dung này khi cho ý kiến với dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội về giám sát phòng cháy, chữa cháy, rà soát các quy định theo quan điểm “phòng là chính”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đưa vào Nghị quyết những chính sách đã rõ về căn cứ thực tiễn và nội hàm, tránh tạo xung đột pháp luật không cần thiết
16:56 14/05/2024

Chiều 14.5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Quy định cụ thể hơn về phòng cháy đối với nhà ở
14:15 14/05/2024

Tiếp tục phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 14.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Có giải pháp căn cơ, bền vững, hướng dòng tiền quay trở lại sản xuất, kinh doanh
16:20 13/05/2024

Trong điều hành kinh tế vĩ mô thời gian tới, tại phiên họp sáng 13.5, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, cần tiếp tục có giải pháp căn cơ, bền vững, hướng dòng tiền quay trở lại sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, ổn định và thúc đẩy thị trường phát triển, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư... 

Nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc phân bổ vốn chậm
12:49 13/05/2024

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 33, sáng nay, 13.5 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.