ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - PHIÊN HỌP THỨ 29

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
22:15 09/01/2024

Chiều nay, 9.1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 29. Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công.

Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
20:00 09/01/2024

 Chiều nay, 9.1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 29. Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công.

Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công
18:55 08/01/2024

Tán thành với việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ rà soát và chịu trách nhiệm để bảo đảm tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đã được quy định tại các Luật, Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bảo đảm khắc phục vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến độ các Chương trình mục tiêu quốc gia
18:06 08/01/2024

Cơ bản tán thành với việc xây dựng và ban hành dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ tiếp tục rà soát các chính sách nhằm bảo đảm thực sự khắc phục được khó khăn, vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tinh thần là "không thể tháo gỡ mà lại tạo thêm rào cản mới, đẩy nhanh tiến độ mà thủ tục rườm rà hơn".